back to top

Konferencija i Svjetski dan hrane 2017

Program

Aula Magna, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
DAN 1 Ponedjeljak, 16. listopada 2017.
09:00 – 10:00
PRIJAVA SUDIONIKA
10:00 – 10:30
POZDRAVNE RIJEČI
  • Himna, vokalni ansambl BREVIS
  • Svjetski dan hrane- promotivni video
  • Andrea Gross Bošković, ravnateljica Hrvatske agencije za hranu (HAH)
  • Krunoslav Zmaić, dekan poljoprivrednog fakulteta u Osijeku
  • Boris Piližota, zamjenik gradonačelnika grada Osijeka
  • Ivan Anušić, župan Osječko-baranjske županije
  • Poruka generalnog direktora FAO-a José Graziane da Silve povodom Svjetskog dana hrane 2017
   Katalin Ludvig, Savjetnica za ruralni razvoj, FAO Regionalni ured za Europu i Centralnu Aziju
  • Stef Bronzwaer, Voditelj odjela za Savjetodavno vijeće i znanstvenu suradnju, Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)
  • Vera Katalinić-Janković, pomoćnica ministra, Ministarstvo zdravstva
  • Tomislav Tolušić, ministar, Ministarstvo poljoprivrede
10:30 – 11:00
PAUZA ZA KAVU-ČAJ / IZJAVE ZA NOVINARE
Svjetski dan hrane 2017
11:00 – 13:30
OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA HRANE 2017
Moderatori: Danijela Stražanac, dipl. ing. preh. teh., HAH
Martina Jurković, dipl. ing. preh. teh., HAH
11:00 – 11:25
Promijenimo budućnost migracija. Ulažimo u prehrambenu sigurnost i ruralni razvoj
Katalin Ludvig, dipl. oec., dipl. ing., Stručnjak za ruralni razvoj, FAO Regionalni ured za Europu i Centralnu Aziju, Budimpešta, Mađarska
11:25 – 11:50
Utjecaj mjera ruralnog razvoja na prehrambenu sigurnost
Krešimir Ivančić, dipl.ing.agr., pomoćnik ministra, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb, Hrvatska
11:50 – 12:15
Uloga Savjetodavne službe u sprečavanju širenja zlatne žutice vinove loze
Zdravko Tušek, dipl.ing.agr, ravnatelj, Savjetodavna služba, Zagreb, Hrvatska
12:15 – 12:40
Globalizacija migracija i njihov odraz na Hrvatsku i Europsku uniju u cijelosti
Prof. dr. sc. Anđelko Milardović, znanstveni savjetnik, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, Hrvatska
12:40 – 13:05
Istraživanje i suradnja – EU Risk Assessment Agenda
Dr. sc. Stef Bronzwaer, Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA), Parma, Italija
13:05 – 13:30
RASPRAVA I ZAKLJUČCI SVJETSKOG DANA HRANE 2017
13:30 – 14:30
RUČAK
14:30 – 17:00
OKRUGLI STOL – GM HRANA: ANALIZA RIZIKA-NACIONALNO I GLOBALNO
Moderator: Mislav Togonal
14:30 – 14:50
Percepcija i stavovi potrošača na području Republike Hrvatske vezano za problematiku GM hrane
Andrea Gross-Bošković, dipl. ing. preh. teh. i bioteh., Hrvatska agencija za hranu, Osijek, Hrvatska
14:50 – 15:10
Strategije i izazovi upravljanja rizikom u području GM hrane
Valentina Zoretić-Rubes, dipl.ing., Ministarstvo zdravstva, Zagreb, Hrvatska
15:10 – 15:30
Trenutno stanje i upravljanje rizikom u području GM hrane – perspektiva Ministarstva poljoprivrede
Doc. dr. sc. Jelena Đugum, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb, Hrvatska
15:30 – 15:50
Što znamo o GMO, a što o prirodnoj hrani?
Prof. dr. sc. Ivan-Krešimir Svetec, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
15:50 – 16:50
OKRUGLI STOL – RASPRAVA
– Predavači Okruglog stola
– Prof. dr. sc. Vladimir Mrša, Predsjednik Znanstvenog odbora za hranu i hranu za životinje koja sadrži GMO Hrvatske agencije za hranu
-Tanja Popović Filipović, Savez udruga za zaštitu potrošača Hrvatske
16:50 – 17:00
ZAKLJUČCI I ZAVRŠETAK PRVOG DANA
DAN 2 Utorak, 17. listopada 2017.
08:30 – 09:00
PRIJAVA SUDIONIKA
09:00 – 10:40
1. SEKCIJA: KOMUNIKACIJA O RIZIKU I MEĐUNARODNA SURADNJA
Moderator: Vlatka Buzjak Služek, dipl. ing. preh. teh., HAH
09:00 – 09:20
Rad EFSA-e u području komunikacije rizikom
Dr. sc. Stef Bronzwaer, Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA), Parma, Italija
09:20 – 09:40
Aktivnosti u području međunarodne suradnje
Mr.sc. Marina Deur, Ministarstvo poljoprivrede
09:40 – 10:00
Izgradnja kapaciteta procjene rizika – vizija budućnosti
Dr. sc. Nicole Gollnick, Savezni institut za procjenu rizika – BfR, Berlin, Njemačka
10:00 – 10:20
Krizna komunikacija: Što (ne)činiti za vrijeme krize?
Sara Mikrut Vunjak, dipl. iur., Hrvatska agencija za hranu, Osijek, Hrvatska
10:20 – 10:40
RASPRAVA I ZAKLJUČCI
10:40 – 11:00
PAUZA ZA KAVU
11:00 – 13:00
2. SEKCIJA: ZNANOST O PREHRANI U SLUŽBI PROCJENE RIZIKA
Moderator: doc. dr. sc. Ines Banjari, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
11:00 – 11:20
Alergije porijeklom iz hrane – trenutno stanje i izazovi za budućnost
Doc. dr. sc. Mirjana Turkalj, dr.med., Dječja bolnica Srebrnjak, Zagreb, Hrvatska
11:20 – 11:40
Prehrambene navike – Case study: Finska
Dr. sc. Liisa Valsta, Nacionalni zavod za zdravstvo i socijalnu skrb, Helsinki, Finska
11:40 – 12:00
Trendovi u prehrani i prehrambenom ponašanju
Doc. dr. sc. Irena Keser, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb, Hrvatska
12:00 – 12:20
EU Menu – Prvo hrvatsko istraživanje prehrambenih navika dojenčadi i male djece
Dr. sc. Darja Sokolić, dipl. ing. preh. teh, Hrvatska agencija za hranu, Osijek, Hrvatska
12:20 – 12:40
Kako izračunati hranjive vrijednosti hrane? Predstavljanje vodiča
Prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić, Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek, Hrvatska
12:40 – 13:00
RASPRAVA I ZAKLJUČCI
13:00 – 13:30
PAUZA ZA KAVU I LAGANA ZAKUSKA
13:30 – 15:10
3. SEKCIJA: PROCJENA RIZIKA – PREGLED PRAKSE
Moderator: mr.sc. Jasenka Petrić, dipl. ing. preh. teh., HAH
13:30 – 13:50
Sigurnost hrane i okolišna procjena rizika – put naprijed?
Dr. sc. Danica Grahek Ogden, Norveško znanstveno vijeće za sigurnost hrane (VKM), Oslo, Norveška
13:50 – 14:10
Procjena rizika od S. Infantis u mesu brojlera
Dr. sc. Brigita Hengl, dr. med. vet., Hrvatska agencija za hranu, Osijek, Hrvatska
14:30 – 14:50
Procjena izloženosti konzumenata u HR nitratima iz hrane 
Vlatka Buzjak Služek, dipl. ing., Hrvatska agencija za hranu, Osijek, Hrvatska
14:50 – 15:10
RASPRAVA I ZAKLJUČCI
15:10 – 15:30
ZAVRŠNA RIJEČ I ZATVARANJE KONFERENCIJE

Program konferencije možete preuzeti ovdje.