back to top

Konferencija i Svjetski dan hrane 2017

Izgradnja kapaciteta procjene rizika – vizija budućnosti

Dr. sc. Nicole Gollnick
Savezni institut za procjenu rizika (BfR), Berlin, Njemačka

Izgradnja kapaciteta postala je važno područje za institucije koje se bave sa sigurnošću hrane u Europi. Razvijanje zajedničkog europskog pristupa izgradnji kapaciteta važna je prilika za ispunjavanje različitih zahtjeva dionika unutar i izvan EU. Također, pruža priliku za bolje međunarodno usklađivanje procjene rizika u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, upravljanja rizikom i komunikacije o riziku. Trenutno, države članice EU sudjeluju u aktivnostima izgradnje kapaciteta koje se temelje na individualnim, često bilateralnim, aktivnostima suradnje te inicijativama koje mogu i ne moraju biti formalizirane potpisanim protokolima. Međutim, mnoge aktivnosti izgradnje kapaciteta temelje se na sličnim zahtjevima institucija iz područja sigurnosti hrane u zemljama unutar EU (uključujući nove članice EU) ili izvan EU.

Savjetodavno vijeće EFSA-e je, u rujnu 2016. godine, zatražio od Grupe za raspravu savjetodavnog vijeća (AF DG), koju predvodi Njemačka, da:

  • podrži Savjetodavno vijeće u razvoju zajedničke europske strategije za izgradnju kapaciteta
  • uzme u obzir aktivnosti izgradnje kapaciteta drugih međunarodnih organizacija za procjenu rizika unutar i izvan ESFA-inih mreža
  • razvije realne ideje o tome kako udružiti snage i postići sinergiju u području izgradnje kapaciteta

 

Ova prezentacija prikazuje trenutno stanje rasprave AF DG o izgradnji kapaciteta.