back to top

Struktura HAH-a

Klikom na pojedino tijelo HAH-a ili odjel otvara se detaljan opis.
Vlada RH UPRAVNO VIJEĆE URED RAVNATELJA SAVJETODAVNO VIJEĆE ZNANSTVENO VIJEĆE ODJEL ZA PROCJENU RIZIKA ODJEL PRAVNIH, KADROVSKIH I FINANCIJSKO- RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA ODJEL ZA UPRAVLJANJE PODACIMA I PREHRANU RADNA SKUPINA ZA ZOONOZE ODBOR ZA PREHRANU, ALERGENE, NOVU HRANU I HRANU ZA PREHRAMBENE POTREBE ODBOR ZA KEMIJSKE OPASNOSTI ODBOR ZA HRANU I HRANU ZA ŽIVOTINJE KOJA SADRŽI GENETSKI MODIFICIRANE ORGANIZME ODBOR ZA BIOLOŠKE OPASNOSTI ODBOR ZA ZDRAVLJE I DOBROBIT ŽIVOTINJA UREDI I ODJELI HAH-A TIJELA HAH-A RADNE SKUPINE