back to top

Izlazni znanstveni i stručni dokumenti


Znanstveni i stručni dokumenti definirani su internim Pravilnikom o sadržaju, obrazloženju i objavi znanstvenih mišljenja Hrvatske agencije za hranu. Osim znanstvenih mišljenja, oni mogu biti u formi izvješća, preporuke, obavijesti, savjeta ili izjave, i obuhvaćaju rezultate rasprava oko određenih pitanja koja su u okviru djelatnosti HAH-a, rezultate istraživanja ili studija, zbirne i/ili komparativne podatke različitih istraživanja, monitoringa ili izvješća te rezultate javnih rasprava.

U ostalim znanstvenim i stručnim dokumentima raspravlja se o pitanjima iz područja izravnog ili neizravnog utjecaja na sigurnost hrane i hrane za životinje, pitanjima prehrane ljudi, uključujući i kakvoću hrane, pitanjima povezanim sa zdravljem i dobrobiti životinja te genetski modificiranim organizmima.


2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2009. godina

2008. godina

2007. godina

2006. godina