back to top

Izlazni znanstveni i stručni dokumenti


Znanstveni i stručni dokumenti definirani su internim Pravilnikom o sadržaju, obrazloženju i objavi znanstvenih mišljenja Hrvatske agencije za hranu. Osim znanstvenih mišljenja, oni mogu biti u formi izvješća, preporuke, obavijesti, savjeta ili izjave, i obuhvaćaju rezultate rasprava oko određenih pitanja koja su u okviru djelatnosti HAH-a, rezultate istraživanja ili studija, zbirne i/ili komparativne podatke različitih istraživanja, monitoringa ili izvješća te rezultate javnih rasprava.

U ostalim znanstvenim i stručnim dokumentima raspravlja se o pitanjima iz područja izravnog ili neizravnog utjecaja na sigurnost hrane i hrane za životinje, pitanjima prehrane ljudi, uključujući i kakvoću hrane, pitanjima povezanim sa zdravljem i dobrobiti životinja te genetski modificiranim organizmima.


2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2009. godina

2008. godina

2007. godina

2006. godina