back to top

Konferencija i Svjetski dan hrane 2017

Aktivnosti u području međunarodne suradnje

Mr.sc. Marina Deur
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb, Hrvatska

Aktivnosti u području međunarodnih odnosa, a koje imaju za cilj podizanje svijesti u javnosti o određenim temama i/ili prioritetima, složene su i zahtijevaju interakciju više aktera. Brojni prisutni oblici komunikacije (Internet, društvene mreže te druga komunikacijska sredstva) su vrijedni alati i kanali koje pojedinac, država te međunarodne organizacije koriste za informiranje javnost. Međutim, malo je poznato kako je prethodno bilo potrebno u međunarodnim organizacijama provesti određene propisane procedure kako bi se postigli zacrtani ciljevi.

Hrvatska je već 24 godine punopravna članica Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO) te 4 godine članica Europske unije, stoga ističemo u ovom radu trenutne inicijative u bliskoj budućnosti.

Svake godine, 16. listopada, Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO) obilježava obljetnicu osnutka (1945.) i svake godine, od 1980. godine, određuje specifičnu temu za promociju Svjetskog dana hrane putem medija i informiranja javnosti o stanju prehrambene sigurnosti u svijetu. Osim ove, već prepoznate manifestacije, aktualno se raspravlja i o novim inicijativama.

FAO je uspostavio proceduru za proglašenje i provedbu međunarodnih godina (i spomen dana na svjetskoj razini) pod njegovom organizacijom. Konačnu odluku o proglašenju međunarodne godine donosi Opća skupština UN-a nakon dugotrajne procedure, koja zahtjeva veliku diplomatsku aktivnost države koja predlaže inicijativu. Nakon proglašenje određene obljetnice slijede stručno promotivne aktivnosti na nacionalnoj razini.

U okviru suradnje s Europskom unijom, bitno je spomenuti da sukladno odluci Vijeća Europske unije od 2016. godine, Republika Hrvatska će preuzeti predsjedanje Vijećem Europske unije u razdoblju od siječnja do lipnja 2020. godine. U skladu s tom odlukom utvrđen je redoslijed prema kojem države članice predsjedaju Vijećem do 2030. godine, kao i podjela u skupine od tri države članice koje blisko surađuju pod nazivom „trio“.

Sastav tria i vremenska razdoblja predsjedanja Vijećem za vrijeme hrvatskog predsjedanja su: Rumunjska (od siječnja do lipnja 2019.), Finska (od srpnja do prosinca 2019.) i Hrvatska (od siječnja do lipnja 2020.).