back to top

Konferencija i Svjetski dan hrane 2017

Sigurnost hrane i okolišna procjena rizika – put naprijed?

Dr. sc. Danica Grahek Ogden
Norveško znanstveno vijeće za sigurnost hrane (VKM), Oslo, Norveška

Norveško znanstveno vijeće za sigurnost hrane (VKM) osnovano je 2004. godine sa svrhom obavljanja procjene rizika za Norvešku agenciju za sigurnost hrane, u istim područjima kao što radi i EFSA. Kako bi se osigurala neovisnost procjena, nitko ne može davati savjete VKM-u u znanstvenim pitanjima, a kako bi se osiguralo da VKM radi na relevantnim temama, Vijeće može samostalno inicirati procjene rizika.

Područje rada VKM-a se, 2015., proširilo te obuhvaća zahtjeve Norveške agencije za zaštitu okoliša za procjenom rizika od stranih vrsta, mikrobioloških proizvoda i CITES (Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore), u dvogodišnjem probnom razdoblju.

VKM je započeo sa procjenom sigurnosti hrane, no način na koji proizvodimo hranu i ono što jedemo utječe na okoliš. Također, način na koji postupamo s okolišem utječe na proizvodnju hrane, a oboje utječu na naše zdravlje. Promatrati tu međusobnu povezanost kroz zajedničku procjenu rizika porijeklom iz hrane i okoliša ima smisla.