back to top

Konferencija i Svjetski dan hrane 2017

Promijenimo budućnost migracija. Ulažimo u prehrambenu sigurnost i ruralni razvoj.

Katalin Ludvig, dipl.ing., dipl.oec.
FAO Regionalni ured za Europu i Centralnu Aziju, Budimpešta, Mađarska

Život u ruralnim područjima i ruralno siromaštvo i dalje su problem u Europi i Središnjoj Aziji, a to je također povezano i s migracijama iz ruralnih područja. Migracije mogu imati više uzroka. Sukob, nasilje i prirodne katastrofe jedan su od glavnih uzroka migracija i prisilnog raseljavanja. Neki su također prisiljeni migrirati zbog socioekonomskih čimbenika, uključujući siromaštvo, nedostupnost sigurne hrane, nedostatak mogućnosti zapošljavanja i ograničen pristup socijalnoj zaštiti. S druge strane, migracije također mogu pridonijeti poljoprivredi i ruralnom razvoju u zemljama podrijetla.

Što se tiče primarnih uzroka migracije, iskorjenjivanje siromaštva ne može se postići bez povećanja zapošljavanja u ruralnim područjima i povećanja dohodaka. Poljoprivreda je glavni izvor zapošljavanja u mnogim zemljama Kavkaza, Središnje Azije, Zapadnog Balkana i Istočne Europe. Poboljšanje životnih uvjeta i uvjeta zapošljavanja u tim zemljama bitno ovisi o razvoju poljoprivrednog sektora.

Politike i programi imaju ključnu ulogu u oblikovanju ishoda migracija u smislu poljoprivrednog i ruralnog razvoja. FAO ima dugu povijest potpore ruralnog razvoja u zemljama korisnicama programa u regiji. To su potpore na razini politika, kroz tehničku pomoć pri izradi strategija i programa ruralnog razvoja te na razini zajednice kroz razvoj i provedbu planova razvoja zajednice. Prezentacija će pokazati iskustva FAO-a u regiji u provedbi Regionalne inicijative za osnaživanje malih poljoprivrednih gospodarstava i farmi, kao integriranog i međusektorskog pristupa.

Ključne riječi: siromaštvo, ruralni razvoj, farme i mala poljoprivredna gospodarstva, migracije, razvoj zajednice, Europa i Središnja Azija.