back to top

Popis Institucija

INSTITUCIJE UKLJUČENE U NACIONALNU MREŽU INSTITUCIJA U PODRUČJU SIGURNOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE

 

Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb

Euroinspekt Croatiakontrola d.o.o., Zagreb

Hrvatska poljoprivredna agencija, Križevci

Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Zagreb

Hrvatski veterinarski institut, Zagreb

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Inspecto d.o.o. za kontrolu kakvoće robe, Osijek

Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Institut za antropologiju, Zagreb

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

Medicinski fakultet, Sveučilište u Splitu, Split

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Rijeka

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Split

Poljoprivredni fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek

Poljoprivredni institut Osijek, Osijek

Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Centar za kvalitetu namirnica

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Osijek

SGS Adriatica d.o.o., Zagreb, CTS Laboratorij

Veterinarska stanica grada Zagreba, d.o.o., Zagreb

Veterinarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb

Zavod za javno zdravstvo »Dr. Andrija Štampar«, Zagreb

Zavod za javno zdravstvo »Sveti Rok« Virovitičko-podravske županije, Virovitica

Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar

Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Slavonski Brod

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije – Istituto di sanità pubblica della regione istriana, Pula

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, Karlovac

Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica

Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Zlatar

Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, Gospić

Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Osijek

Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, Požega

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Varaždin

Zavod za javno zdravstvo Zadar, Zadar

Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije, Zagreb

 

Popis je objavljen u Narodnim novinama 138/2012.