back to top

Popis Institucija

INSTITUCIJE UKLJUČENE U NACIONALNU MREŽU INSTITUCIJA U PODRUČJU SIGURNOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE

Hrvatski veterinarski institut, Zagreb

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Hrvatska poljoprivredna agencija, Križevci

Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Zagreb

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek

Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb

Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Centar za kontrolu namirnica, Zagreb

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Osijek

Poljoprivredni institut Osijek, Osijek

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Zagreb

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet, Split

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Rijeka

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Split

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Zagreb

Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar

Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Slavonski Brod

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije – Istituto di sanità pubblica della Regione Istriana, Pula

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, Karlovac

Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Zlatar

Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Osijek

Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, Požega

Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije, Zaprešić

Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Varaždin

Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, Gospić

Zavod za javno zdravstvo Zadar, Zadar

Euroinspekt Croatiakontrola d.o.o., Zagreb

Inspecto d.o.o. Laboratorij, Osijek

Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

Veterinarska stanica grada Zagreba d.o.o., Zagreb

Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije, Virovitica

Institut za antropologiju, Zagreb

Dječja bolnica Srebrnjak, Zagreb

E.C. Inspekt d.o.o., Zagreb

Labosan d.o.o., Zagreb

Bioinstitut d.o.o., Čakovec

Popis je objavljen u Narodnim novinama 35/2018