back to top

Popis Institucija

Na temelju članka 17. stavka 1., a u vezi s člankom 25. Zakona o hrani (<<NN>> br. 81/13, 14/14 i 30/15) te članka 8. stavka 4. Pravilnika o pravilima uspostave nacionalne mreže institucija u području hrane i hrane za životinje (N.N. broj 43/10), Upravno vijeće Hrvatske agencije za hranu na sjedinici održanoj 26. ožujka 2018.g. donijelo je

POPIS institucija uključenih u Nacionalnu mrežu institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje

1. Hrvatski veterinarski institut, Zagreb

2. Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

3. Hrvatska poljoprivredna agencija, Križevci

4. Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Zagreb

5. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek

6. Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb

7. Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Centar za kontrolu namirnica, Zagreb

8. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Osijek

9. Poljoprivredni institut Osijek, Osijek

10. Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Zagreb

11. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

12. Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet, Split

13. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Rijeka

14. Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Split

15. Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Zagreb

16. Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar

17. Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Slavonski Brod

18. Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik

19. Zavod za javno zdravstvo Istarske županije – Istituto di sanità pubblica della Regione Istriana, Pula

20. Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, Karlovac

21. Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Zlatar

22. Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Osijek

23. Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, Požega

24. Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije, Zaprešić

25. Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica

26. Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Varaždin

27. Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, Gospić

28. Zavod za javno zdravstvo Zadar, Zadar

29. Euroinspekt Croatiakontrola d.o.o., Zagreb

30. Inspecto d.o.o. Laboratorij, Osijek

31. Institut Ruđer Bošković, Zagreb

32. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

33. Veterinarska stanica grada Zagreba d.o.o., Zagreb

34. Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije, Virovitica

35. Institut za antropologiju, Zagreb

36. Dječja bolnica Srebrnjak, Zagreb

37. E.C. Inspekt d.o.o., Zagreb

38. Labosan d.o.o., Zagreb

39. Bioinstitut d.o.o., Čakovec

Popis institucija-pdf