back to top

Arhiva vijesti

Sudjelovanje nacionalnih institucija u EFSA-inoj mreži organizacija

19/12/2013

Ulaskom u Europsku uniju, 01. srpnja 2013., Republika Hrvatska je stekla pravo sudjelovanja u radu Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA). U okviru toga dana je i mogućnost institucijama koje se nalaze na popisu Nacionalne mreže institucija, koju uspostavlja i koordinira Hrvatska agencija za hranu, a odobrava Ministarstvo poljoprivrede (NN 43/10), da se nađu na popisu institucija koje sudjeluju u EFSA-inoj mreži institucija (EFSA networking of Article 36 organisation).

Opširnije

Održan Info dan projekta AGRI-CONTO-CLEEN

17/12/2013

organizaciji Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku i Hrvatske agencije za hranu, 29. studenog 2013., održan je Info dan IPA projekta: Doprinos poljoprivrede čistom okolišu i zdravoj hrani, AGRI – CONTO – CLEEN.

Opširnije

Info dan projekta AGRI-CONTO-CLEEN

27/11/2013

U petak, 29. studenog 2013. u 10 sati, u Auli Magni Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku (II. kat), Poljoprivredni fakultet u Osijeku i Hrvatska agencija za hranu organiziraju Info dan IPA projekta:  Doprinos poljoprivrede čistom okolišu i zdravoj hrani, AGRI – CONTO – CLEEN (Agricultural Contribution towards Clean Environment and Healthy Food). Na Info danu će biti predstavljen projekt i njegova važnost za poljoprivredu.

Opširnije

Održana TAIEX radionica o mikrobiološkoj i kemijskoj procjeni rizika,
19.-21. studeni 2013., Zagreb

25/11/2013

Hrvatska agencija za hranu u suradnji s TAIEX-om (Instrument za tehničku pomoć i razmjenu informacija Europske unije) organizirala je, 19.-20. studenog 2013. u Zagrebu, radionicu o mikrobiološkoj i kemijskoj procjeni rizika.
Na radionici je sudjelovalo 40 sudionika iz institucija uključenih u sustav sigurnosti hrane u RH. Predavači iz europskih institucija iz područja procjene rizika (Nizozemska, Francuska, Grčka) te Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), upoznali su sudionike s ključnim značajkama i postupcima provedbe kemijske i mikrobiološke procjene rizika te istaknuli položaj i važnost procjene rizika u procesu donošenja odluka.

Opširnije

Predstavljanje knjige dr. sc. Ignaca Kuliera: Što i kako jedemo?

11/11/2013

U organizaciji Hrvatske agencije za hranu i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, održat će se predstavljanje knjige: Što i kako jedemo?” poznatog nutricionista, dr. sc. Ignaca Kuliera.
Predstavljanje će se održati u  petak, 15. studenog 2013., u 17h, u Vijećnici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek (F. Kuhača 20, 1.kat ).
Uz predstavljanje knjige bit će održano i prigodno predavanje  “Što i kako jedemo i kako kontroliramo hranu”, dr. sc. Ignaca Kuliera i mr. sc. Marijana Katalenića (HZJZ).
Knjiga je tiskana u izdanju Naklade Uliks, a predstavljanju knjige prisustvovat će i dr. sc. Jurislav Babić, prodekan Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek te Andrea Gross Bošković, ravnateljica Hrvatske agencije za hranu.

Opširnije