back to top

Konferencija i Svjetski dan hrane 2017

Prijava sudionika

Zbog ograničenog kapaciteta, molimo Vas, da Vašu prijavu pošaljete putem niže navedenog obrasca čim prije, najkasnije do 10. listopada.

Ime i prezime:

Institucija/Tvrtka:

Funkcija:

Adresa:Telefonski broj:

E-mail adresa:

OIB tvrtke, odnosno fizičke osobe koja plaća kotizaciju:

Molimo odaberite:

Za jednodnevnu kotizaciju odaberite dan konferencije:

Prvi dan (16.10.2017)Drugi dan (17.10.2017)

Priložite potvrdu o uplaćenoj kotizaciji tj. presliku prve stranice indeksa ukoliko ste student:
Kotizacija 1 = 300 kn
Uključuje:
- sudjelovanje na oba dana konferencije
- materijale
- ručak, laganu zakusku i osvježenje u pauzama

Kotizacija 2 = 150 kn
Uključuje:
- sudjelovanje na oba dana konferencije
- materijale
- ručak / laganu zakusku i osvježenje u pauzama

Studenti su oslobođeni plaćanja kotizacije, a omogućeno im je sudjelovanje na oba dana konferencije, materijali te ručak i osvježenje u pauzama.


Podržani tipovi datoteka: pdf, jpg i png