back to top

Konferencija i Svjetski dan hrane 2017

Prijava sudionika

Zbog ograničenog kapaciteta, molimo Vas, da Vašu prijavu pošaljete putem niže navedenog obrasca čim prije, najkasnije do 10. listopada.

  Ime i prezime:

  Institucija/Tvrtka:

  Funkcija:

  Adresa:  Telefonski broj:

  E-mail adresa:

  OIB tvrtke, odnosno fizičke osobe koja plaća kotizaciju:

  Molimo odaberite:

  Za jednodnevnu kotizaciju odaberite dan konferencije:

  Prvi dan (16.10.2017)Drugi dan (17.10.2017)

  Priložite potvrdu o uplaćenoj kotizaciji tj. presliku prve stranice indeksa ukoliko ste student:
  Kotizacija 1 = 300 kn
  Uključuje:
  - sudjelovanje na oba dana konferencije
  - materijale
  - ručak, laganu zakusku i osvježenje u pauzama

  Kotizacija 2 = 150 kn
  Uključuje:
  - sudjelovanje na oba dana konferencije
  - materijale
  - ručak / laganu zakusku i osvježenje u pauzama

  Studenti su oslobođeni plaćanja kotizacije, a omogućeno im je sudjelovanje na oba dana konferencije, materijali te ručak i osvježenje u pauzama.


  Podržani tipovi datoteka: pdf, jpg i png