back to top

Konferencija i Svjetski dan hrane 2017

Utjecaj mjera ruralnog razvoja na prehrambenu sigurnost

Krešimir Ivančić, dipl. ing. agr.
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb, Hrvatska

Ministarstvo poljoprivrede izradilo je Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. u kojem je osigurano preko 2 milijarde eura.

Ulaganja kroz mjere ruralnog razvoja utječu na prehrambenu sigurnost kroz modernizaciju poljoprivredno-prehrambenog sektora.

Unaprjeđenje tehnoloških procesa uvođenjem novih tehnologija, doprinijet će smanjenju potrošnje energenata te negativnog utjecaja na okoliš, osiguravajući pri tome zaštitu zdravlja ljudi, životinja i biljaka.

Zbog brzog razvoja tehnologija, potrebno je omogućiti cjeloživotno educiranje poljoprivrednika te stručno osposobljavanje za stjecanje novih znanja i vještina koje će utjecati na kvalitetu i sigurnost hrane.

Modernizacija poljoprivredne proizvodnje i prerade će osim poboljšanja kvalitete i sigurnosti hrane rezultirati jačom konkurentnošću te višim prihodima poljoprivrednih gospodarstava. Poboljšanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda izravno je povezano s mogućnošću registriranja oznaka kvalitete koja omogućuje njihovo lakše stavljanje na tržište i povećanje dodane vrijednosti takvih proizvoda.

Ključne riječi: Program ruralnog razvoja, mjera, prehrambena sigurnost