back to top

Konferencija i Svjetski dan hrane 2017

Trenutno stanje i upravljanje rizikom u području GM hrane – perspektiva Ministarstva poljoprivrede

Jelena Đugum¹, Ivica Delić¹, Željka Cegur¹
¹Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, Hrvatska

Ministarstvo poljoprivrede u skladu s propisanim nadležnostima Zakona o genetski modificiranim organizmima pokriva područje reprodukcijskog materijala u poljoprivredi, sjemenskog materijala, biljnih dijelova i sadnog materijala šumskih svojti i križanaca za upotrebu u šumarstvu, te lijekova u veterini, kao i inspekcijskih poslova u poljoprivredi i veterini sukladno zakonu.

Republika Hrvatska ima uspostavljen sustav inspekcijskog nadzora tržišta vezano uz prisutnost GMO-a u sjemenu i hrani. U skladu s nacionalnim godišnjim planom praćenja prisutnosti genetski modificiranih organizama, uzimaju se uzorci sjemena i klijanaca, hrane i hrane za životinje. Uzorke prikuplja poljoprivredna, veterinarska, te sanitarna inspekcija. Uzorci se prikupljaju sa tržišta RH, sa poljoprivrednih površina, kao i na graničnim prijelazima. Uzeti uzorci dostavljaju se u laboratorije ovlaštene za službene kontrole u području GMO-a. U RH trenutno djeluju dva laboratorija ovlaštena za službene kontrole: pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo.

Do današnjeg dana nije izdana niti jedna suglasnost za sijanje ili sadnju genetski modificiranih biljaka za komercijalnu proizvodnju kao ni za pokusna polja. Također, u ovom trenutku na hrvatskom tržištu nema odobrene GM hrane. Iako još uvijek na razini EU ne postoji pravna mogućnost zabrane stavljanja odobrene GM hrane na tržište, postoji obveza označavanja takvih proizvoda što potrošaču jamči pravo izbora.

Nadalje, u lipnju ove godine donesen je Program sufinanciranja analize sjemena soje na prisutnost genetski modificiranih organizama za razdoblje od 2017. do 2020. godine čiji je cilj omogućiti označavanje sjemenske soje oznakom „slobodna od genetski modificiranih organizama“. Na taj način primarni poljoprivredni proizvođači na jednostavniji način mogu odabrati upravo sjeme soje koje će im osigurati proizvodnju kultura slobodnih od genetski modificiranih organizama.

Provedbom četverogodišnjeg Programa osigurat će se dostatnost sigurne i kvalitetne sirovine za domaću stočarsku i peradarsku proizvodnju, razvoj sjemenarstva soje u RH, poticanje izvoza sjemena soje odnosno plasman sjemena soje u brojne države EU, osnaživanje domaćih selekcijskih programa soje kao i izvoz merkantilnih roba po stabilnim i višim cijenama.