back to top

Konferencija i Svjetski dan hrane 2017

Uloga Savjetodavne službe u sprečavanju širenja zlatne žutice vinove loze

Zdravko Tušek, dipl. ing. agr.
Savjetodavna služba, Zagreb, Hrvatska

Vinova loza jedna je od najznačajnijih poljoprivrednih kultura u Republici Hrvatskoj. Osim gospodarskog značaja ima i duboku tradicijsku vrijednost koja je omogućavala opstojnost brojnim obiteljima.

Kao i svaku poljoprivrednu proizvodnju, vinogradarstvo prate različiti rizici, a rizik od pojave gubitka u proizvodnji zbog pojave štetnika ili bolesti, osobito je izražen kod vinove loze.

Krajem 20.st. osobita pažnja agronomske struke kao i samih proizvođača usmjerena je na problem bolesti uzrokovane fitoplazmama.

Najštetnija fitoplazma Flavescence dorée (FD ) nalazi na listi karantenskih štetnih organizama njeno praćenje je u nadležnosti Zavoda za zaštitu bilja – HCPHS i Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za hranu i fitosanitarnu politiku
Prvi nalaz FD-fitoplazme na vinovoj lozi u Hrvatskoj potvrđen je na području Vivodine, Karlovačka županija, 2009. godine. Od 2009. do zaključno 2016. godine zlatna žutica proširila se na 10 županija. Najviše zahvaćene županije prostiru se na području središnje Hrvatske te Istre.

Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske donijelo je Naredbu o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze, te Akcijski plan za suzbijanje i sprječavanje širenja zlatne žutice vinove loze za 2017. godinu.

Fitosanitarne mjere koje se ovim aktima moraju provoditi su:

  • uspostavu i proglašenje zaraženog područja, tj. područja u kojem je molekularnim metodama (PCR, RFLP) ili drugim relevantnim metodama potvrđena zaraženost vinove loze fitoplazmom flavescence dorée (FD)
  • eradikacija (krčenje i spaljivanje) zaraženih trsova s korijenom koji pokazuju tipične simptome fitoplazmi u žarištu (1 km u krug od mjesta prve pojave bolesti)
  • krčenje čitavog vinograda ako ima više od 20% zaraženih trsova, tj. trsova koji pokazuju tipične simptome zaraženosti fitoplazmom
  • sustavno praćenje vektora i pojave novooboljelih trsova u zaraženom području kako bi se pravodobno poduzele fitosanitarne mjere kojima sprječavamo daljnje širenje ove opasne bolesti
  • obvezno suzbijanje vektora – američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) na zaraženom području.

 

Savjetodavna služba kao specijalizirana javna ustanova za obavljanje poslova poljoprivredno-savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi u sklopu svog djelovanja od 2002. godine uključena je u praćenje pojave fitoplazmi vinove loze u gotovo svim vinogorjima. Sa stručnjacima Zavoda za zaštitu bilja kroz program Izvještajno prognoznih poslova u zaštiti bilja praćena je pojava simptoma.

Zbog velike gospodarske štete koju je zlatna žutica (Grapevine flavescence doree) vinove loze prouzročila u pojedinim županijama Savjetodavna služba, organizirala je tijekom 2017. godine kampanju informiranja vinogradara o navedenoj bolesti vinove loze.

Cilj kampanje je upoznavanje vinogradara sa štetnim organizmom, fitoplazmom Candidatus Phytoplasma vitis, uzročnikom zlatne žutice vinove loze, o gospodarskim štetama koje nanosi proizvođačima, njenoj rasprostranjenosti, simptomima koji se javljaju na lozi, načinu prenošenja putem vektora, te mjerama koje se moraju poduzeti za sprečavanje daljnjeg širenja.

Osim informativne kampanje, Savjetodavna služba je obavila monitoring koji je uključivao praćenje pojave simptoma na području preko 1500 OPG-ova. Savjetodavna služba u sklopu svog djelovanja ima organizirani sustav Izvještajno prognoznih poslova (IPP) za zaštitu bilja. Putem IPP specijalisti zaštite bilja kontinuirano su pratili žutim ljepljivim pločama pojavu i razvoj američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) te su davali preporuke za njegovo suzbijanje. Američkog cvrčaka pratili smo na 209 lokaliteta na cijelom području Republike Hrvatske.