back to top

Konferencija i Svjetski dan hrane 2017

Istraživanje i suradnja – EU Risk Assessment Agenda

Dr. sc. Stef Bronzwaer
Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA), Parma, Italija

Zadaća Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) je osigurati procjenu rizika po pitanjima sigurnosti hrane i hrane za životinje te komunicirati o tim rizicima. Kako bi se ostvario taj zahtjevni zadatak, EFSA ne može i ne radi izolirano. Suradnja s partnerima u državama članicama i na globalnoj razini bila je važna od samih početaka EFSA-e. Tijekom godina uspostavljeno je nekoliko alata, aktivnosti i mreža za strukturiranje umrežavanja i suradnje.

Predavač će predstaviti alat za poticanje istraživanja i suradnje diljem EU. EFSA je zajedno s nacionalnim istraživačkim i javnim organizacijama, odredila prioritete za istraživanja u području sigurnosti hrane i procjene rizika. Oslanjajući se na stručnost velikog broja tih organizacija, ta je vježba rezultirala Europskim programom procjene rizika (EU Risk Assessment agenda – EU RAA), dinamičnom listom zajedničkih prioriteta za istraživanje i financiranje, koja podržava EFSA-inu Strategiju 2020. EU RAA postavlja zajedničke prioritete s državama članicama koji se mogu rješavati kroz zajedničke projekte kako bi se dala potpora srednjeročnoj i dugoročnoj procjeni rizika.
EFSA može podržati neke od tih prioriteta putem programa potpora te aktivno surađuje s institucijama država članica kako bi utjecala na istraživačke programe, u svrhu osiguranja odgovarajućeg javnog financiranja u području sigurnosti hrane. EFSA priprema veliku jednodnevnu konferenciju u veljači 2018. kako bi dodatno podržala nacionalne organizacije s ciljem:

  • pružanja platforme za umrežavanje, osobito kako bi se olakšalo pronalaženje partnera i načina financiranja projekta; i
  • podizanja svijesti o važnosti javnog financiranja u području sigurnosti hrane s ciljem njegovog budućeg poticanja.

 

Koordinacija rada u ovom području nema za cilj poduprijeti sigurnost hrane za više od 500 milijuna potrošača u Europskoj uniji, ali će omogućiti najbolje korištenje ograničenih javnih financija.