back to top

RASFF

Najčešća pitanja i odgovori

Tekst je u cijelosti preuzet sa stranica Europske komisije.

Infografika Europske komisije: How does RASFF work?