back to top

Konferencija i Svjetski dan hrane 2017

Rad EFSA-e u području komunikacije rizikom

Dr. sc. Stef Bronzwaer
Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA), Parma, Italija

Europska agencije za sigurnost hrane (EFSA) uspostavljena je kao nezavisan izvor znanstvenih savjeta kako bi komunicirala o rizicima povezanim s prehrambenim lancem, pridonoseći osiguranju visoke razine zaštite potrošača i održavanju povjerenja u opskrbu hranom na području Europske unije.EU.

Obavještavajući o rizicima na otvoren i transparentan način, temeljem savjeta svojih znanstvenih stručnih panela, EFSA doprinosi poboljšanju sigurnosti hrane u Europi i izgradnji povjerenja javnosti u način procjene rizika.

Ispunjavanje naloga EFSA-e u području komunikacije rizikom predstavlja brojne izazove, ne samo zbog raspona i svim javnostima s kojim EFSA komunicira. Poruke koje EFSA isporučuje moraju biti razumljive kako specifičnim ciljanim skupinama , poput donositelja političkih odluka, znanstvene zajednice i industrije, tako i na širem nivou, kako bi bile relevantne i za 500 milijuna potrošača Europske unije. Od esencijalne je važnosti da obje ove skupine imaju povjerenje u procese odlučivanja koji podupiru zakonodavstvo o hrani, njegove znanstvene osnove i strukture, te neovisnost institucija koje štite zdravlje i druge interese.

Predavač će informirati sudionike o najnovijim dostignućima rada EFSA-e u području komunikacije rizikom, popraćeno prezentacijom primjera najnovijih EFSA-inih medijskih materijala i videozapisa.