back to top

Nacionalna mreža institucija

Nacionalnu mrežu institucija čine instituti, zavodi, fakulteti, laboratoriji i druge pravne osobe iz područja sigurnosti hrane i hrane za životinje u Republici Hrvatskoj.

Cilj nacionalne mreže institucija je uspostaviti okvir za znanstvenu, stručnu i tehničku suradnju koordinacijom aktivnosti, razmjenom informacija, razvojem i provedbom zajedničkih projekata, razmjenom iskustava i najbolje prakse, a sve sa svrhom stalnog poboljšanja sigurnosti hrane u RH.

Nacionalnu mrežu institucija uspostavlja i istom koordinira Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH) (NN 111/2018). Pravilnik o pravilima uspostave nacionalne mreže institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje (NN 43/10) propisuje pravila uspostave nacionalne mreže institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, uvjete i kriterije za uvrštavanje na popis institucija te pravila financiranja.

HAPIH potiče umrežavanje s institucijama uvrštenim na popis istih kako bi promicao aktivnu znanstvenu, stručnu i tehničku suradnju iz područja svoje djelatnosti.