back to top

Laboratoriji u RH

Laboratoriji za sigurnost i kvalitetu hrane i hrane za životinje
KONTAKT:

Hrvatska agencija za hranu

Telefon: +385(0)31/214-900
+385(0)31/227 600
Fax: +385(0)31/214-901
e-mail: info@hah.hr
Besplatni telefon
za potrošače:
0800 0025
  1. Gundulića 36b, 31 000 Osijek
    Hrvatska
Red br. Naziv institucije Vrsta i djelatnost laboratorija Adresa
1. Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb Laboratorij za analizu i superanalizu hrane(uključujući sve vrste voda) i analizu POU 10 000 Zagreb,       Rockfellerova 7
2. Nastavni zavod za javno zdravstvo »Dr. Andrija Štampar«, Zagreb Ispitni lab. vode za piće 10 000 Zagreb,         Mirogojska cesta 16
Lab. za kem. i mb. ispitivanje nam. i POU.           Ovlaštenje za anal. i superanalize
3. Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Osijek Analitički lab. za zdravstvenu ispravnost hrane i POU 31 000 Osijek,           F. Krežme 1
4. Zavod za javno zdravstvo Zadar, Zadar Specijalizirana djelatnost ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i POU 23 000 Zadar,     Kolovare 2
5. Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Slavonski Brod Analitički laboratorij za osnovnu djelatnost 35 000 Slavonski Brod, V. Nazora b.b.
6. Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik Ispitni laboratorij
Zdravstvena ispravnost namirnica
20 000 Dubrovnik,   Dr. A. Starčevića 45
7. Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, Karlovac Analitički laboratorij
Osnovna djelatnost
47 000 Karlovac,       Dr. Vlatka Mačeka 1
8. Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Zlatar Lab.za analizu nam. voda i okoliša
Osnovna djelatnost
49 250 Zlatar,             I. G. Kovačića 1
9. Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, Gospić Osnovna djelatnost ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica 53 000 Gospić,       Senjskih žrtava 2
10. Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, Požega Ispitni lab. za osnovnu djelatnost 34 000 Požega,     Županijska 9
11. Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Split Kemijsko analitički laboratorij 21 000 Split,           Vukovarska 46
Mikrobiološki laboratorij
Ispitivanje i ocjenjivanje sastava i kakvoće voda
12. Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar Osnovna djelatnost ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i POU 43 000 Bjelovar,     Matice Hrvatske 15
13. Zavod za javno zdravstvo   Županije Sisačko-moslavačke Lab. za mb. i kem. nam. osnov. i spec. djel. ispitivanja zdr. isp. nam i POU 44 000 Sisak,         Tomislavova 1
14. Zavod za javno zdravstvo   Županije Šibensko-kninske Laboratorij za ispitivanje namirnica i voda         Osnovna djelatnost 22 000 Šibenik,         Put groblja 6
15. Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Varaždin Ispitivanje zdravstvene ispravnosti namirnica   Osnovna djelatnost 42 000 Varaždin,       I. Meštrovića b.b.
16. Zavod za javno zdravstvo »Sveti Rok« Virovitičko-podravske županije, Virovitica Ispitivanje zdr. ispr. nam., kem. anal. otpadne vode, praćenje kakvoće zraka                     Osnovna djelatnost 33 000 Virovitica, Gajeva 21
17. Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica Mikrobiološki lab. specijalizirane djelatnosti isp. zdr. isp. nam. i POU 48 000 Koprivnica, Florijanski trg 4
18. Zavod za javno zdravstvo Istarske županije – Istituto di sanità pubblica della regione istriana, Pula Odjel za kontrolu namirnica i POU
Specijalizirana djel. za isp. nam. i POU; Ispitivanje kakvoće meda i dr. pčel. proizvoda
52 000 Pula,           Nazorova ul. 23
19. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Rijeka Kemijski i mikrobiološki laboratorij specijalizirane djelatnosti za kontrolu namirnica i POU 51 000 Rijeka,     Krešimirova 52a
20. Hrvatski veterinarski institut Zagreb,
Odjel za veterinarsko javno zdravstvo
Laboratorij za mikrobiologiju hrane 10 000 Zagreb,       Savska cesta 143
Laboratorij za određivanje rezidua
Laboratorij za analitičku kemiju
21. Hrvatski veterinarski institut, Centar za peradarstvo Dijagnostički laboratorij 10 000 Zagreb, Heinzlova 55
22. Hrvatski veterinarski institut, Veterinarski zavod Križevci, Mikrobiološki i kemijski laboratorij za osnovnu djelatnost ispitivanja namirnica 48 260 Križevci,       Ivana Zakmardija Dijankovečkog 10
23. Hrvatski veterinarski institut, Veterinarski zavod Rijeka, Laboratorij osnovne djelatnosti za ispitivanje zdravstvene ispravnosti namirnica 51 000 Rijeka, Podmurvice 29
24. Hrvatski veterinarski institut, Veterinarski zavod Split, Osnovna djelatnost ispitivanja namirnica 21 000 Split,           Poljička cesta 33
25 Hrvatski veterinarski institut, Veterinarski zavod Vinkovci, Osnovna djelatnost ispitivanja namirnica
Lab.za mb, kem. nam. st. hrane i vode
32 100 Vinkovci, J. Kozarca 24
26. Veterinarska stanica grada Zagreba, d.o.o., Zagreb Ispitni laboratorij
osnovne djelatnosti
10 000 Zagreb,       Heinzlova 68
27. Poljoprivredni institut Osijek, Osijek Agrokemijski lab. za fizikalno-kemijska ispitivanja 31 000 Osijek, Južno predgrađe 17
28. Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Centar za kvalitetu namirnica Ispitivanje hrane, hrane za životinje i predmeta opće uporabe 10 000 Zagreb,       Jagićeva 31
29. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zavod za hranidbu domaćih životinja,
Ovlašteni i referentni lab. za fiz.-kem. ispitivanja kakvoće stočne hrane 10 000 Zagreb,   Svetošimunska cesta 25
Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Referentni laboratorij za kontrolu mlijeka
Referentni lab. za ispitivanje kakvoće sirovog mlijeka ; fizikalne, kemijske i mb. analize mlijeka
30. Veterinarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zavod za higijenu i tehnologiju animalnih namirnica,
Laboratorij za obavljanje anliza i superanaliza namirnica i proizvoda životinjskog podrijetla
Analiza namirnica animalnog podrijetla 10 000 Zagreb,     Heinzlova 55
Veterinarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb Zavod za animalnu higijenu, okoliš i etologiju, Laboratorij za analizu vode za piće Lab.za analizu vode za piće
31. BIOINSTITUT d.o.o. Ispitni laboratorij osposobljen za ispitivanja hrane, hrane za životinje, vina, voda, životinjskog izmeta, uzoraka okoliša iz primarne proizvodnje i uzorkovanja voda 40 000 Čakovec, R. Steinera 7
32. Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo
Ispitni laboratorij
Fizikalno-kemijska ispitivanja vina, alkoholnih i jakih alkoholnih pića i senzorna ispitivanja vina 10 112 Zagreb,       Jandrićeva 42
33. Hrvatska Poljoprivredna Agencija
Središnji laboratorij za kontrolu mlijeka
Središnji lab. za kontrolu mlijeka, utvrđivanje kvalitete svježeg sirovog mlijeka 48 260 Križevci, Poljana Križevačka 185
Hrvatska Poljoprivredna Agencija Laboatorij za kontrolu stočne hrane
34. RiEKO-LAB d.o.o.Rijeka Fizikalno-kemijski-mikrobiološki lab. za ispitivanje zdr. isp. namirnica u mikrob. lab, te kem lab. 51 000 Rijeka, Janka Polić Kamova 19
35. Euroinspekt-Croatiakontrola d.o.o.,   PC Laboratorij Analitički laboratorij za analizu stočne hrane, analize umjetnih gnojiva, nadzor kakvoće proizvoda pri uvozu i izvozu, ovlašten u ekol. proiz. 10 000 Zagreb, Preradovićeva 31a
36 Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Osijek
CMQ – Center for Meat Quality
Centar za kvalitetu mesa
Laboratorij za specijalizirane analize kulena, svježeg mesa i proizvoda od mesa 31 000 Osijek,     F. Kuhača 18
37. INSPECTO d.o.o. Ispitivanje izabranih svojstava stočne hrane, žitarica, proizvoda od žitarica, uljarica i kukuruza Električne centrale 1, Đakovo
38. Institut za poljoprivredu i turizam
Zavod za poljoprivredu i prehranu
Prehrambeno- biotehnološki laboratorij
Iispitivanje kvalitete djevičanskih maslinovih ulja K. Huguesa 8,
52440 Poreč
39. E. C. Inspekt d.o.o. Kemijski i mikrobiološki laboratorij Josipa Pupačića 2,
10000 Zagreb
40. Sample control d.o.o. Ispitivanje hrane, hrane za životinje, voda, kozmetike i mikrobiološke čistoće objekata
Uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju
Franje Puškarića 18, Zagreb
41. Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Enološki laboratorij: Fizikalno-kemijska ispitivanja vina Put Duilova 11 p.p. 288 Split
42. J.S. Hamilton Croatia d.o.o. Ispitivanje hrane, hrane za životinje, vode za piće, mikrobiološke čistoće objekata i uzorkovanje vode za piće A. Starčevića 15
23000 Zadar