back to top

Vizija i misija

VIZIJA:

Znanost kao temelj postizanja visoke razine zaštite potrošača i sigurne hrane duž cijelog prehrambenog lanca te osnaživanje povjerenja potrošača u sustav sigurnosti hrane.

 

MISIJA:

Centar za sigurnost hrane (CSH) doprinosi sustavu sigurnosti hrane i hrane za životinje Republike Hrvatske:

  • izradom neovisne znanstvene procjene rizika u području hrane i hrane za životinje,
  • pružanjem stručne i znanstvene podloge upraviteljima rizika za donošenje utemeljenih odluka,
  • prikupljanjem i analizom rezultata službenih kontrola i ostalih podataka u svrhu karakteriziranja i praćenja rizika koji imaju izravan ili neizravan utjecaj na sigurnost hrane i hrane za životinje,
  • nedvosmislenim i pravovremenim obavještavanjem javnosti o rezultatima svoga rada,
  • edukacijom svih zainteresiranih strana vezano za rizike porijeklom iz hrane i hrane za životinja,
  • kao kontakt točka Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA).