back to top

Konferencija i Svjetski dan hrane 2017

EU Menu – Prvo hrvatsko istraživanje prehrambenih navika dojenčadi i male djece

Dr.sc. Darja Sokolić, znanstvena savjetnica
Hrvatska agencija za hranu, Osijek, Hrvatska

Hrvatska agencija za hranu odgovorna je za procjenu rizika od kontaminanata porijeklom iz hrane, što zahtjeva što točnije podatke o konzumaciji hrane na individualnoj razini populacije koja živi u Republici Hrvatskoj. Stoga, Hrvatska agencija za hranu u suradnji s partnerima, provodi prvu nacionalnu studiju o prehrambenim navikama dojenčadi, male djece i djece uzrasta do 9 godina. Partneri na projektu su: Prehrambeno-biotehnološki fakultet u Zagrebu, Prehrambeno-tehnološki fakultet u Osijeku i Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Projekt je financiran od strane Europske agencije za sigurnost hrane. Istraživanje je započelo u siječnju 2017. godine i trajat će 54 mjeseca, a bazirati će se na EU Menu metodologiji za prikupljanje podataka o prehrambenim navikama na individualnoj razini. Ukupno će biti obuhvaćeno najmanje 1820 ispitanika, uključujući i ad hoc skupinu dojene djece. Anketiranje je predviđeno u trećoj godini istraživanja i obuhvatit će sva četiri godišnja doba.

U prve dvije godine razvijat će se softver za prikupljanje podataka on-line, koji će sadržavati sve relevantne baze podataka, uključujući recepte, brandove, sastav hrane i slike porcija hrane prilagođene uzrastu. Prikupljeni podaci, osim za procjenu rizika/izloženosti moći se koristiti kao osnova za planiranje prehrane, procjenu zdravstvenog statusa populacije, trendova i navika po pitanju konzumacije hrane, načina života, tjelesne aktivnosti i bit će na raspolaganju akademskoj zajednici, industriji i potrošačima.

Ključne riječi: prehrambene navike, Hrvatska, dojenčad i mala djeca, EU Menu