back to top

EFSA Focal Point

Znanstvena potpora zemalja članica Europske unije (EU) i suradnja Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) te srodnih institucija na nacionalnoj razini, neophodna je za učinkovito funkcioniranje europskog sustava sigurnosti hrane.

Stoga su, potpisivanjem Deklaracije namjere od strane Savjetodavnog vijeća EFSA-e (Advisory Forum, Bern, 2006.) i usvajanjem Strategije za suradnju i umrežavanje, na Upravnom vijeću EFSA-e (Management Board, Helsinki, 2006.), stvoreni preduvjeti za uspostavu Focal Point mreže(FP) u svim zemljama članicama EU. Do početka 2008. godine 27 zemalja članica potpisalo je sporazum s EFSA-om, kada je i započela aktivna suradnja putem FP mreže. Hrvatska agencija za hranu (HAH) imenovana je 2009. godine kao Focal Point za Hrvatsku u svojstvu promatrača, a ulaskom u EU, 2013. godine, postaje punopravna članica mreže. Ulogu Focal Pointa od 1. siječnja 2019. preuzima Centar za sigurnost hrane (CSH).

Članovi FP mreže su „EFSA-ini ambasadori“ te predstavljaju poveznicu između EFSA-e i nacionalnih institucija u sustavu sigurnosti hrane, istraživačkih instituta, zavoda, akademske zajednice i ostalih dionika.

FP mreža sastoji se od članova iz 28 zemalja članica EU, Norveške i Islanda te promatrača iz Švicarske i država kandidatkinja za pristupanje EU.

Članovi FP mreže značajno doprinose unaprjeđenju znanstvene suradnje i povezivanja zemalja članica i EFSA-e kroz slijedeće aktivnosti:

– sudjelovanje u razmjeni znanstvenih informacija
– omogućavanje razmjene stručnjaka
– savjetovanje o aktivnostima suradnje i znanstvenim projektima
– promocija edukacija u području procjene rizika
– podizanje vidljivosti EFSA-inog znanstvenog rada
– pružanje podrške imenovanom nacionalnom članu Savjetodavno vijeća EFSA-e u implementaciji različitih aktivnosti

Na nacionalnoj razini, CSH kao predstavnik EFSA FP prikuplja znanstvene, tehničke i druge informacije pristigle od EFSA-e i zemalja članica EU te ih razmjenjuje s institucijama iz uspostavljene Nacionalne mreže institucija (NN 43/10).

Na taj način je CSH-u i uspostavljenoj Nacionalnoj mreži institucija omogućeno aktivno uključivanje u razmjenu informacija i uspostavljanje suradnje s EFSA-om te europskom mrežom institucija koje djeluju u području sigurnosti hrane.

FP Hrvatske agencije za hranu možete kontaktirati putem maila: efsa.focalpoint@hapih.hr

Više informacija o FP-u pročitajte EFSA-nim službenim stranicama.