back to top

Znanstveni odbor za hranu i hranu za životinje koja sadrži GMO

Prof. dr.sc. Vladimir Mrša, Prehrambeno biotehnološki fakultet, Zagreb, predsjednik ZO

Prof.dr.sc. Jasenka Ćosić, Poljoprivredni fakultet, Osijek, zamjenica predsjednika ZO

Doc. dr.sc. Donatella Verbanac, Medicinski fakultet, Zagreb

Prof. dr.sc. Ivan Krešimir Svetec, Prehrambeno biotehnološki fakultet, Zagreb

Doc. dr.sc. Nenad Malenica, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

Koordinator Odbora
Dr. sc. Sanja Miloš, dipl. ing. poljoprivrede, Hrvatska agencija za hranu

ZO za hranu i hranu za životinje koja sadrži GMO bavi se pitanjima definiranima EU Direktivom 1829/2003 o stavljanju na tržište genetski modificirane hrane i hrane za životinje na nacionalnoj razini. Pojam „stavljanje na tržište” odnosi se na držanje hrane ili hrane za životinje u svrhu prodaje, uključujući ponudu za prodaju ili bilo koji drugi oblik prijenosa, bilo bez naplate ili uz naplatu, te prodaju, distribuciju i druge oblike prijenosa kao takve. Prilikom postupka odobrenja za stavljanje na tržište genetski modificirane hrane i hrane za životinje Odbor na zahtjev nadležnog tijela izrađuje znanstveno mišljenje temeljem prethodno provedene procjene rizika.

 

Sažeci zapisnika sa sjednica ZO:

Sažetak zapisnika 1. sjednice Znanstvenog odbora za hranu i hranu za životinje koja sadrži GMO Hrvatske agencije za hranu

Sažetak zapisnika 2. sjednice Znanstvenog odbora za hranu i hranu za životinje koja sadrži GMO Hrvatske agencije za hranu

Sažetak zapisnika 3. sjednice Znanstvenog odbora za hranu i hranu za životinje koja sadrži GMO Hrvatske agencije za hranu

Sažetak zapisnika 4. sjednice Znanstvenog odbora za hranu i hranu za životinje koja sadrži GMO Hrvatske agencije za hranu