back to top

Konferencija i Svjetski dan hrane 2017

Kotizacija

Kotizacija 1 = 300 kn

Uključuje:

– sudjelovanje na oba dana konferencije

– materijale

– ručak, laganu zakusku i osvježenje u pauzama

Kotizacija 2 = 150 kn

Uključuje:

– sudjelovanje na jednom danu konferencije

– materijale

– ručak / laganu zakusku i osvježenje u pauzama

Studenti su oslobođeni plaćanja kotizacije, a omogućeno im je sudjelovanje na oba dana konferencije, materijali te ručak i osvježenje u pauzama.

 

Način plaćanja kotizacije (Sudionici iz Hrvatske)

Kotizaciju je potrebno uplatiti na račun HAH-a prema navedenim podacima:

Primatelj: Hrvatska agencija za hranu
Adresa: I. Gundulića 36b, 31000 Osijek
IBAN: HR1210010051863000160
Model: 65
Poziv na broj: 7129-051-38583-671017
OIB: 34362829100

Naznaka: Kotizacija za sudjelovanje na 2. hrvatskoj konferenciji o procjeni rizika porijeklom iz hrane.

Pri plaćanju, potrebno je navesti ime i prezime sudionika te ime institucije.

Način plaćanja kotizacije (Sudionici iz inozemstva)

Kotizaciju je potrebno uplatiti na račun HAH-a prema navedenim podacima:

Primatelj: Hrvatska agencija za hranu
Adresa: I. Gundulića 36b, 31000 Osijek
IBAN: HR1210010051863000160
SWIFT/ BIC: NBHRHR2X
NAZNAKA: RKP38583-HRVATSKA AGENCIJA ZA HRANU
OIB: 34362829100

Pri plaćanju, potrebno je navesti ime i prezime sudionika te ime institucije.