back to top

Konferencija i Svjetski dan hrane 2017

Kontakt

Za sva pitanja, kontaktirajte nas na:

Tel.: +385 31 227 600
E-mail: komunikacija@hah.hr