back to top

Nabava

OBAVIJEST O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA
Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 90/11.) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Hrvatska agencija za hranu kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13. Zakona.Izjava o sprječavanju sukoba interesa

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA
Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 90/11.)  javni naručitelj Hrvatska agencija za hranu objavljuje Registar ugovor o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

Hrvatska agencija za hranu  (HAH) postupajući prema članku 6. Zaključka Vlade Republike Hrvatske klasa: 330-01/11-02/01, urbroj: 5030106-11-2 od 17. ožujka 2011. objavljuje

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA

NAPOMENA:

U skladu sa zakonskim propisima, koji od 2013.g. propisuju znatno više „pragove“ za „bagatelnu“ nabavu te u skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima, Hrvatska agencija za hranu (HAH), usluge istraživanja, na rezultatima kojih zasniva znanstvena mišljenja, studije te druge izlazne dokumente, ostvaruje tzv. „bagatelnom“ nabavom.

2016

2013

2012

2011

2010