back to top

HAH konferencija 2017

Održana 2. hrvatska konferencija o procjeni rizika podrijetlom iz hrane uz obilježavanje Svjetskog dana hrane 2017.

25/10/2017 9:46

HAH konferencija 2017

Izvor: Glas Slavonije

U organizaciji Hrvatske agencije za hranu (HAH) te uz potporu Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) i Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO), 16. i 17. listopada, na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, održana je  2. hrvatska konferencija o procjeni rizika podrijetlom iz hrane. Konferencija je održana pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović te pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.

U sklopu konferencije obilježen je i Svjetski dan hrane 2017., čije je ovogodišnje geslo: „Promijenimo budućnost migracija. Ulažimo u prehrambenu sigurnost i ruralni razvoj.“

U dva dana i 22 predavanja, eminentni strani i domaći predavači prikazali su najnovije rezultate iz područja procjene rizika, prehrane i prehrambenih navika, međunarodne suradnje i komunikacije o riziku, te, u sklopu prve sekcije, posvećene obilježavanju Svjetskog dana hrane, ukazali na važnost kompleksne problematike migracija.

Na konferenciji je sudjelovalo 200-tinjak dionika, predstavnika nadležnih tijela, industrije, organizacija potrošača te znanstvene zajednice.

Konferenciju je otvorio ministar poljoprivrede, Tomislav Tolušić.

Tomislav Tolušić, Ministar poljoprivrede

Tomislav Tolušić, Ministar poljoprivrede

Uz ministra Tolušića, u uvodnom dijelu programa, prisutne goste pozdravili su i pomoćnica ministra zdravstva, Vera Katalinić – Janković, Ivan Anušić, župan Osječko-baranjske županije, zamjenik gradonačelnika grada Osijeka Boris Piližota te kao domaćin, Krunoslav Zmaić, dekan Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.

Vera Katalinić – Janković, Ministarstvo zdravstva

Vera Katalinić – Janković, Ministarstvo zdravstva

Ivan Anušić, župan Osječko-baranjske županije

Ivan Anušić, župan Osječko-baranjske županije – Photo by: Zlatko Pavošević

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boris Piližota, zamjenik gradonačelnika grada Osijeka

Boris Piližota, zamjenik gradonačelnika grada Osijeka

Krunoslav Zmaić, Poljoprivredni fakultet u Osijeku

Krunoslav Zmaić, Poljoprivredni fakultet u Osijeku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U ime organizatora, skup je pozdravila ravnateljica HAH-a Andrea Gross-Bošković, te u ime institucija koje su podržale i ovogodišnju konferenciju, Stef Bronzwaer, Voditelj odjela za Savjetodavno vijeće i znanstvenu suradnju Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), dok je poruku generalnog direktora FAO-a José Graziane da Silve prenijela savjetnica za ruralni razvoj Katalin Ludvig.

Stef Bronzwaer, EFSA

Stef Bronzwaer, EFSA

Katalin Ludvig, FAO

Katalin Ludvig, FAO – Photo by: Zlatko Pavošević

Ministar poljoprivrede, Tomislav Tolušić, u svom je govoru istaknuo značaj Hrvatske agencije za hranu te je poseban naglasak stavio na važnost suradnje svih dionika „od polja do stola“.

Visoki predstavnik EFSA-e, Stef Bronzwaer iskazao je snažnu potporu Hrvatskoj te pozdravio dosadašnje napore i napredak Hrvatske agencije za hranu kao referentnog tijela za procjenu rizika u Hrvatskoj.

Nakon pozdravnih govora uslijedila je prva sekcija konferencije posvećena obilježavanju Svjetskog dana hrane, pod geslom „Promijenimo budućnost migracija. Ulažimo u prehrambenu sigurnost i ruralni razvoj.“  U sklopu sekcije održano je pet plenarnih predavanja u kojima su predstavnici akademske zajednice i nadležnih tijela upoznali prisutne s problematikom migracija- razlozima migracija, utjecajem mjera ruralnog razvoja na migracije te globalizacijom migracija i njihovim odrazom na Hrvatsku i Europsku uniju u cijelosti.

panel

S lijeva na desno: Danijela Stražanac, Anđelko Milardović, Zdravko Tušek, Katalin Ludvig, Stef Bronzwaer, Brigita Hengl

Nakon obilježavanja Svjetskog dana hrane, održan je Okrugli stol GM hrana: analiza rizika-nacionalno i globalno, pod moderatorskom palicom odličnog Mislava Togonala.

U žustroj raspravi, uz ravnateljicu HAH-a, Andreu Gross-Bošković, sudjelovale su predstavnice nadležnih tijela Jelena Đugum iz Ministarstva poljoprivrede, Valentina Zoretić-Rubes iz Ministarstva zdravstva, predstavnici znanstvene zajednice, Vladimir Mrša i Ivan-Krešimir Svetec sa Prehrambeno-biotehnološki fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te kao predstavnica potrošača, Tanja Popović iz Saveza udruga za zaštitu potrošača Hrvatske.

panel

Photo by Roberta Sorić

panel

S lijeva na desno: Vladimir Mrša, Tanja Popović, Jelena Đugum, Ivan-Krešimir Svetec, Valentina Zoretić Rubes, Andrea Gross-Bošković, Mislav Togonal
Photo by Roberta Sorić

Drugi je dan započeo sekcijom o komunikaciji o riziku i međunarodnoj suradnji, tijekom koje je prikazan jasan uvid u ovo područje rada važnih institucija kao što su EFSA i BfR. Na proaktivnost te značaj međunarodne suradnje, kao i hrvatskog predsjedavanja Europskom unijom 2020. godine, ukazala je predstavnica Ministarstva poljoprivrede, a sekcija je zatvorena zanimljivim izlaganjem o kriznoj komunikaciji.

HAH

S lijeva na desno: Vlatka Buzjak Služek, Marina Deur, Nicole Gollnick, Stef Bronzwaer, Sara Mikrut Vunjak

Sekcija Znanost o prehrani u službi procjene rizika započela je pregledom trenutnog stanja alergija podrijetlom iz hrane koje su u značajnom porastu te se stoga posebna pažnja posvetila izazovima za budućnost u tom osjetljivom području. Kako su važan preduvjet kvalitetne procjene rizika i kvalitetni podaci o prehrambenim navikama, predstavljen je primjer prikupljanja podataka o prehrambenim navikama stanovnika Finske ali i za nas, izrazito značajan projekt EU Menu – Prvo hrvatsko istraživanje prehrambenih navika dojenčadi i male djece.

Uz izlaganje posvećeno trendovima u prehrani i prehrambenom ponašanju, predstavljen je i za industriju dragocjen EU Vodič Kako izračunati hranjive vrijednosti hrane?

HAH

S lijeva na desno: Irena Keser, Mirjana Turkalj, Daniela Čačić Kenjerić, Liisa Valsta, Darja Sokolić

U posljednjoj sekciji izdvojeni su najnoviji primjeri iz prakse procjene rizika. Predavanja su obuhvatila pitanja od značajnog interesa kako za procjenitelje, tako i upravitelje rizikom u RH te u zemljama članicama EU. Dani su primjeri iz područja mikrobiološke procjene rizika ( S. Infantis u mesu brojlera, molekularni dokaz protozoona Cryptosporidium hominis i bičaša Giardia duodenalis u uzojima kamenica (Ostrea edulis) i dagnji (Mytilus galloprovincialis), kemijske procjene rizika (procjena izloženosti konzumenata nitratima iz hrane) te okolišne procjene rizika.

HAH

S lijeva na desno: Jasenka Petrić, Relja Beck, Vlatka Buzjak Služek, Brigita Hengl

 

Danica Grahek Ogden, Norveško znanstveno vijeće za sigurnost hrane (VKM)

Danica Grahek Ogden, Norveško znanstveno vijeće za sigurnost hrane (VKM)

U okviru zaključaka, ravnateljica HAH-a, Andrea Gross-Bošković, iskazala je zadovoljstvo održanom konferencijom, pokazanom interesu i razini interakcije sudionika te završno istaknula kako procjena rizika zahtjeva multidisciplinaran pristup, koji podrazumijeva uključenost velikog broja različitih stručnjaka i kako vjeruje da je ova konferencija još jedna potvrda prepoznatosti tog koncepta.

Andrea Gross-Bošković, HAH

Andrea Gross-Bošković, HAH

Prezentacije s konferencije:

Dan 1 – Sekcija 1:

Promijenimo budućnost migracija. Ulažimo u prehrambenu sigurnost i ruralni razvoj – Katalin Ludvig, dipl. oec., dipl. ing.

Utjecaj mjera ruralnog razvoja na prehrambenu sigurnost – Krešimir Ivančić, dipl.ing.agr.

Uloga Savjetodavne službe u sprečavanju širenja zlatne žutice vinove loze – Zdravko Tušek dipl. ing. agr.

Globalizacija migracija i njihov odraz na Hrvatsku i Europsku uniju – Prof. dr. sc. Anđelko Milardović

Istraživanje i suradnja- EU Risk Assessment Agenda – Dr.sc. Stef Bronzwaer, dr.med.

Dan 1 – Sekcija 2 Okrugli stol:

Percepcije i stavovi potrošačana području RH vezano za problematiku GM hrane – Andrea Gross Bošković, dipl. ing. preh. teh. i bioteh.

Strategije i izazovi u upravljanju rizikim u području GM hrane – Valentina Zoretić-Rubes, dipl. ing. preh. teh.

Trenutno stanje i upravljanje rizikom u području GM – Doc. dr. sc. Jelena Đugum

Dan 2 – Sekcija 1

Rad EFSA-e u području komunikacije rizikom – Dr.sc. Stef Bronzwaer, dr.med.

Aktivnosti u području međunarodne suradnje – Mr. sc. Marina Deur

Izgradnja kapaciteta procjene rizika-vizija budućnosti – Dr. sc. Nicole Gollnick

Krizna komunikacija-što (ne)činiti za vrijeme krize – Sara Mikrut Vunjak, dipl. iur.

Dan 2 – Sekcija 2

Alergije porijeklom iz hrane – Izv. prof. dr. sc. Mirjana Turkalj, dr. med.

Prehrambene navike – Case study – Finska – Dr. sc. Liisa Valsta

Trendovi u prehrani i prehrambenom ponasanju – Doc.dr.sc. Irena Keser

EU Menu – Prvo hrvatsko istraživanje preh. navika dojenčadi i male djece – Dr. sc. Darja Sokolić, znanstvena suradnica

Kako izračunati hranjive vrijednosti hrane – Prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić

Dan 2 – Sekcija 3

Sigurnost hrane i okolišna procjena rizika – put naprijed – Dr. Danica Grahek Ogden

Procjena rizika od S.Infantis u mesu brojlera – Dr. sc. Brigita Hengl, dr. med. vet.

Molekularni dokaz protozoona Cryptosporidium hominis i bičaša Giardia – Dr. sc. Relja Beck, dr. med. vet.

Procjena izloženosti konzumenata u HR nitratima iz hrane – Vlatka Buzjak Služek, dipl. ing. preh. teh.

 

NEODGOVORENA PITANJA SEKCIJE ZNANOST O PREHRANI U SLUŽBI PROCJENE RIZIKA

Preporučite nas: