back to top

INFOSAN Focal Point za RH

INFOSAN – International Food Safety Authorities Network
greblicaSvjetska zdravstvena organizacija (WHO) i Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO)  osnovale su Mrežu međunarodnih institucija iz područja sigurnosti hrane – INFOSAN. U mrežu je, do sada, uključeno 177 zemalja iz cijelog svijeta.

Uloga INFOSAN-a je:
– brza razmjena informacija vezanih za pitanja od globalnog interesa u području sigurnosti hrane,
– promicanje suradnje i partnerstva među zemljama,
– pomaganje zemljama u jačanju kapaciteta za upravljanje krizama u području sigurnosti hrane.

Svaka zemlja članica INFOSAN mreže imenuje nacionalnu INFOSAN emergency contact point koja je odgovorna za komunikaciju između nacionalnih tijela za sigurnost hrane i tajništva INFOSAN-a sa sjedištem u WHO-u.

Prepoznavši kako je odgovornost za sigurnost hrane podijeljena između više institucija, od zemalja se, također, zahtjeva da imenuju jednu ili više INFOSAN focal points.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo je INFOSAN emergency contact point. Kao INFOSAN focal point za Republiku Hrvatsku imenovani su Hrvatska agencija za hranu (HAH) te Uprava za veterinarstvo Ministarstva poljoprivrede.

Kroz navedene kontakt točke, Republici Hrvatskoj je omogućeno aktivno uključivanje u razmjenu informacija i uvid u aktualna događanja iz područja sigurnosti hrane u cijelom svijetu.

Više o INFOSAN-u pogledajte na:
http://www.who.int/foodsafety/en/