back to top

Obavijest za potrošače

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE Povlačenje i opoziv proizvoda:Pureća prsa – svježa

28/12/2016

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače, da je subjekt u poslovanju s hranom KAUFLAND HRVATSKA k.d., tijekom postupka validacije roka trajanja proizvoda „Pureća prsa“, pakiranje cca 2,4 kb, LOT broj L05201477, s rokom valjanosti 10.12.2016. proizvođača AIA, S.P.A., Piazzale Apollinare Veronesi 1, 37036 S. Martino, Italija, odobrenog broja 0851M, u predmetnom proizvodu utvrdio prisutnost bakterije Salmonella serovar Typhimurium.

Opširnije

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE
Povlačenje i opoziv proizvoda:
KOESTLIN BABY KEKS S OKUSOM VANILIJE od 180 g

15/12/2016

Prema obavijesti zaprimljenoj od Uprave za unaprjeđenje zdravlja Ministarstva zdravstva, u službenim uzorcima proizvoda KOESTLIN BABY KEKS S OKUSOM VANILIJE od 180 g, LOT 184 i LOT 208 utvrđena je količina akrilamida koja predstavlja nesukladnost prema Preporukama Europske Komisije (Commission Recommendation of 8 November 2013, on investigations into the levels of acrylamide in food, Annex).

Opširnije

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE
o opozivu svježeg mesa koje se više ne nalazi na tržištu

09/12/2016

Putem Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje Nacionalna kontakt točka  Republike Hrvatske zaprimila je obavijest o rezultatu samokontrole subjekta u poslovanju s hranom iz Belgije kojim je utvrđena povećana količina sulfadijazina u trupovima zaklanih svinja. Količina navedenog lijeka veća je od maksimlno dopuštene količine kako je utvrđeno Uredbom (EU) 37/2010 te se takvo meso smatra neprikladnim za prehranu ljudi.

Opširnije

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE
Povlačenje i opoziv proizvoda:
Clever – jabuka zelena delišes

08/12/2016

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o opozivu proizvoda Clever – jabuka zelena delišes, pakirano u vrećice po 2 kg, bar kod, 3859889652865, LOT broj L4604, proizvodnja 2016., kod kojeg je utvrđena povećana količina pesticida.

Tijekom provedbe službene kontrole sanitarne inspekcije, zaprimljen je nalaz povećane količine pesticida klorpirifos u dozi od 0,049 +/- 0,012 mg/kg-ppm te isti nije prikladan za konzumaciju.

Opširnije