back to top

Nacionalno istraživanje prehrambenih navika djece – obrazac za prijavu

Za istraživanje je dovoljno prijaviti jedno dijete (starosti 3 mjeseca do 9 godina) iz obitelji kako bi se dobili ispravni podatci o prosječnoj konzumaciji, pa Vas molimo da upisujete podatke samo jednog djeteta.

  Ime roditelja:

  Prezime roditelja:

  Ime djeteta:

  Prezime djeteta:

  Spol djeteta:

  Datum rođenja djeteta:

  Mjesto, poštanski broj:

  Adresa:

  Regija:

  Pozivni broj:

  Telefon:

  E-mail adresa:

  Napomena: