back to top

Nacionalno istraživanje prehrambenih navika djece – obrazac za prijavu

Za istraživanje je dovoljno prijaviti jedno dijete (starosti 3 mjeseca do 9 godina) iz obitelji kako bi se dobili ispravni podatci o prosječnoj konzumaciji, pa Vas molimo da upisujete podatke samo jednog djeteta.

Ime roditelja:

Prezime roditelja:

Ime djeteta:

Prezime djeteta:

Spol djeteta:

Datum rođenja djeteta:

Mjesto, poštanski broj:

Adresa:

Regija:

Pozivni broj:

Telefon:

E-mail adresa:

Napomena: