back to top

Rječnik pojmova koji se koriste u procjeni rizika u području sigurnosti hrane

Jednoznačnost pojmova u komunikaciji, transparentnost i dosljednost tri su važna čimbenika koja mogu utjecati na jasnu i nedvosmislenu komunikaciju između dionika u sustavu sigurnosti hrane. Iz tog razloga napravljen je ovaj rječnik, kako bi se ujednačili pojmovi na hrvatskom jeziku, s obzirom da terminologija ovog područja dolazi najčešće iz engleskog govornog područja.

Pojmovi u ovom rječniku navedeni su na način da se u prvoj koloni nalaze originalni engleski nazivi (složeni po abecednom redu), u drugoj koloni je hrvatski prijevod, a u trećoj koloni je kratko pojašnjenje svakog pojma na hrvatskom jeziku.

Pretraživati se može korištenjem engleskih i/ili hrvatskih izraza.

Ovaj rječnik ažurirat će se redovito, sukladno potrebama te novim znanstvenim i stručnim spoznajama.

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Z
english language
hrvatski jezik
Pojašnjenje