back to top

EFSA

Objavljeno Skupno izvješće Europske unije o trendovima i izvorima zoonoza, uzročnicima zoonoza i pojavama bolesti koje se prenose hranom za 2016. godinu

14/12/2017

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) i Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) objavili su „Skupno izvješće Europske unije o trendovima i izvorima zoonoza, uzročnicima zoonoza i pojavama bolesti koje se prenose hranom za 2016. godinu“, u koje su uključeni i relevantni podaci Republike Hrvatske. U izvješću se navodi kako se broj slučajeva oboljenja ljudi uzrokovanih s bakterijom Salmonella Enteritidis u EU povećao za 3 % u odnosu na 2014. godinu. U istom se razdoblju prevalencija kod kokoši nesilica povećala s 0,7 % na 1,21 %.

„Iako je smanjenje prevalencije salmoneloze bilo uspješno na razini EU tijekom zadnjih 10 godina, nedavne pojave bolesti uzrokovane S. Enteritidis doprinijela su promjeni tog trenda kod ljudi i peradi“, navodi Marta Hugas, EFSA-ina glavna znanstvenica, te zaključuje u nastavku: „Stoga će, za razumijevanje razloga navedenih promjena, od ključne važnosti biti daljnja istraživanja nadležnih tijela u području javnog zdravstva i sigurnosti hrane.“

Opširnije

Završen projekt „Implementacija i testiranje elektroničke prijave podataka o zoonozama, antimikrobnoj rezistenciji i pojavi bolesti uzrokovanih hranom u XML, Excel i CSV formatu“

08/12/2017

Hrvatski konzorcij u sastavu: Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, Uprava za sanitarnu inspekciju Ministarstva zdravstva, Hrvatski veterinarski institut, Služba za epidemiologiju te Služba za zdravstvenu ekologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Hrvatska poljoprivredna agencija i Hrvatska agencija za hranu, kao voditelj projekta, uspješno je realizirao projekt „Implementacija i testiranje elektroničke prijave podataka o zoonozama, antimikrobnoj rezistenciji i pojavi bolesti uzrokovanih hranom u XML, Excel i CSV formatu“. Ovim projektom, financiranim od strane Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), u iznosu većem od pola milijuna kuna, uspostavljen je novi nacionalni sustav prikupljanja i prijave podataka o pojavi zoonoza, uzročnika zoonoza i njihovoj otpornosti na antimikrobna sredstva, pojavi bolesti uzrokovanih hranom, statusima stada vezanim za tuberkulozu i brucelozu, te životinjskih populacija.

Opširnije

PREHRAMBENI ADITIVI: EFSA-ina radionica i otvorena plenarna sjednica u studenom

19/09/2017

Jeste li zainteresirani za ponovnu procjenu aditiva u hrani? Postoje dva dobra razloga za dolazak u Parmu ove jeseni.

Dana 24. studenog, EFSA će biti domaćin jednodnevne radionice o statusu EU programa re-evaluacije prehrambenih aditiva. Dan prije, 23. studenog, promatrači će imati priliku prisustvovati otvorenoj plenarnoj sjednici EFSA-inog Znanstvenog odbora o prehrambenim aditivima i izvorima hranjivih tvari koji su dodani hrani (ANS).

Opširnije

EU izvješće: sve više dokaza o povezanosti između upotrebe antibiotika i otpornosti na antibiotike

27/07/2017

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA), Europska agencija za lijekove (EMA) i Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) iskazuju zabrinutost zbog utjecaja uporabe antibiotika na povećanje bakterija otpornih na antibiotike. Novo izvješće ove tri agencije donosi najnovije podatke o potrošnji antibiotika i otpornosti na antibiotike, a odraz je poboljšanog nadzora diljem Europe.

Izvješće ističe kako još uvijek postoje značajne razlike diljem Europske unije u primjeni antibiotika na životinjama i ljudima te kako će smanjenje njihove nepotrebne uporabe imati utjecaj na pojavnost otpornosti.

Opširnije