back to top

Objavljeno Skupno izvješće Europske unije o trendovima i izvorima zoonoza, uzročnicima zoonoza i pojavama bolesti koje se prenose hranom za 2016. godinu

14/12/2017 11:39

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) i Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) objavili su „Skupno izvješće Europske unije o trendovima i izvorima zoonoza, uzročnicima zoonoza i pojavama bolesti koje se prenose hranom za 2016. godinu“, u koje su uključeni i relevantni podaci Republike Hrvatske. U izvješću se navodi kako se broj slučajeva oboljenja ljudi uzrokovanih s bakterijom Salmonella Enteritidis u EU povećao za 3 % u odnosu na 2014. godinu. U istom se razdoblju prevalencija kod kokoši nesilica povećala s 0,7 % na 1,21 %.

„Iako je smanjenje prevalencije salmoneloze bilo uspješno na razini EU tijekom zadnjih 10 godina, nedavne pojave bolesti uzrokovane S. Enteritidis doprinijela su promjeni tog trenda kod ljudi i peradi“, navodi Marta Hugas, EFSA-ina glavna znanstvenica, te zaključuje u nastavku: „Stoga će, za razumijevanje razloga navedenih promjena, od ključne važnosti biti daljnja istraživanja nadležnih tijela u području javnog zdravstva i sigurnosti hrane.“

Bakterije iz roda Campylobacter, najčešće su prijavljivani patogeni uzročnici u hrani, utvrđeni u 246.307 slučajeva što predstavlja povećanje od 6,1 % u usporedbi s 2015. godinom. Unatoč velikom broju slučajeva, smrtnost je bila niska (0,03 %). Visoke razine bakterija roda Campylobacter utvrđene su u piletini.

Listerioze, koje općenito imaju teže simptome, imale su za posljedicu hospitalizaciju oboljelih u 97 % prijavljenih slučajeva. U 2016. godini nastavio se rast broja oboljelih, s 2.536 slučajeva oboljenja ljudi (povećanje od 9,3 %) i 247 smrtnih slučajeva. Većina smrtnih slučajeva utvrđena je kod osoba starijih od 64 godine (stopa smrtnosti od 18,9 %). Osobe iznad 84 godine posebno su izložene riziku (stopa smrtnosti od 26,1 %). Bakterije iz roda Listeria u rijetkim slučajevima prekoračuju propisane vrijednosti u hrani „spremnoj za konzumaciju“.

Ukupno 4.786 prijavljenih pojava bolesti koje se prenose hranom u 2016. godini predstavlja neznatno povećanje u odnosu na 2015. godinu (4.362 pojava bolesti koje se prenose hranom), te je taj broj sličan prosječnom broju pojava bolesti u EU u razdoblju 2010. – 2016. godine. Pojava bolesti koje se prenose hranom uzrokovane bakterijama roda Salmonella su u porastu, dok je serotip S. Enteritidis uzročnik svake šeste pojave bolesti koje se prenose hranom u 2016. godine.

Bakterije roda Salmonella bile su najčešći uzrok pojava bolesti koje se prenose hranom (22,3 %), što predstavlja porast od 11,5 % u odnosu na 2015. godinu. One su uzrokovale najveći broj hospitalizacija (1.766 slučajeva, što čini 45,6 % od svih hospitaliziranih slučajeva) i smrtnih slučajeva (10 slučajeva, što čini 50 % od svih smrtnih slučajeva kod pojava bolesti koje se prenose hranom). Bakterije iz roda Salmonella utvrđene u jajima uzrokovale su najveći broj pojava bolesti (1.882 slučaja). Serotip S. Enteritidis odgovoran je ne samo za većinu salmoneloza, već i za većinu svih pojava bolesti koje se prenose hranom.

Skupno izvješće Europske unije o trendovima i izvorima zoonoza, uzročnicima zoonoza i pojava bolesti koje se prenose hranom u 2016. godini u cijelosti možete pročitati ovdje.

Preporučite nas: