back to top

Završen projekt „Implementacija i testiranje elektroničke prijave podataka o zoonozama, antimikrobnoj rezistenciji i pojavi bolesti uzrokovanih hranom u XML, Excel i CSV formatu“

08/12/2017 9:00

Hrvatski konzorcij u sastavu: Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, Uprava za sanitarnu inspekciju Ministarstva zdravstva, Hrvatski veterinarski institut, Služba za epidemiologiju te Služba za zdravstvenu ekologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Hrvatska poljoprivredna agencija i Hrvatska agencija za hranu, kao voditelj projekta, uspješno je realizirao projekt „Implementacija i testiranje elektroničke prijave podataka o zoonozama, antimikrobnoj rezistenciji i pojavi bolesti uzrokovanih hranom u XML, Excel i CSV formatu“. Ovim projektom, financiranim od strane Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), u iznosu većem od pola milijuna kuna, uspostavljen je novi nacionalni sustav prikupljanja i prijave podataka o pojavi zoonoza, uzročnika zoonoza i njihovoj otpornosti na antimikrobna sredstva, pojavi bolesti uzrokovanih hranom, statusima stada vezanim za tuberkulozu i brucelozu, te životinjskih populacija.

Uz navedene članove konzorcija u realizaciji samog projekta sudjelovalo je i nekoliko privatnih podugovarateljskih IT tvrtki, a novo uspostavljeni sustav omogućava automatski prijenos podataka iz nacionalnih podatkovnih repozitorija u EFSA-in podatkovni repozitorij – Data Warehouse. Cjelokupan proces prijave podataka odvija se putem EFSA-ine web aplikacije – Data Collection Framework.

Uzimajući u obzir da su države članice Europske unije obavezne, temeljem Direktive 2003/99/EZ o praćenju zoonoza i uzročnika zoonoza, svake godine prijaviti navedene podatke EFSA-i, novi će sustav svim hrvatskim dionicima uključenim u proces prikupljanja i prijave podataka olakšati procese upravljanja podacima. Novi sustav za prijavu podataka značajno će utjecati na poboljšanje kvalitete prikupljenih podataka čime će se znanstvenoj i stručnoj zajednici omogućiti njihovo učinkovitije korištenje. Posljedično, novi sustav utjecat će na podizanje razine zaštite zdravlja građana Republike Hrvatske.

Realizacijom projektnih zadataka ostvaren je značajan pomak u procesu prijave podataka, ne samo na razini Republike Hrvatske, nego i na razini Europske unije. Naime, Republika Hrvatska prva je zemlja članica Europske unije koja je prijavila upotrebljive i komparabilne podatke temeljene na pojedinačnom uzorku dobivenom od životinja, hrane ili hrane za životinje. Time je Republika Hrvatska postigla značajan iskorak te je trenutno u ovom području najreferentnija zemlja u Europskoj uniji.

Završno izvješće hrvatskog konzorcija možete pročitati na EFSA-inoj web stranici.

Preporučite nas: