back to top

AGRI-CONTO-CLEEN LOGO

Info dan projekta AGRI-CONTO-CLEEN

27/11/2013 10:13

U petak, 29. studenog 2013. u 10 sati, u Auli Magni Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku (II. kat), Poljoprivredni fakultet u Osijeku i Hrvatska agencija za hranu organiziraju Info dan IPA projekta:  Doprinos poljoprivrede čistom okolišu i zdravoj hrani, AGRI – CONTO – CLEEN (Agricultural Contribution towards Clean Environment and Healthy Food). Na Info danu će biti predstavljen projekt i njegova važnost za poljoprivredu.

Projekt, ukupne vrijednosti nešto više od 400.000 €, predviđenog trajanja 2 godine, dio je programa IPA II Pograničnog programa Hrvatska – Srbija, a glavni mu je cilj povećanje doprinosa poljoprivrede očuvanju okoliša i izgradnja sustava poljoprivredne proizvodnje u pravcu proizvodnje kvalitetnije hrane i poljoprivrednih proizvoda te povećanje svijesti javnosti o utjecaju poljoprivrede na očuvanje okoliša i proizvodnju zdrave hrane.
Glavni nositelj projekta, s hrvatske strane je Poljoprivredni fakultet u Osijeku, u partnerstvu  sa Hrvatskom agencijom za hranu. Sa srpske strane to je Srednja poljoprivredno prehrambena škola „Stevan Petrović Brile” iz Rume, a partneri su joj Poljoprivredni fakultet Novi Sad i Regionalna razvojna agencija Srem.

Korisnici projekta su poljoprivredni proizvođači, proizvođači hrane, obrazovne institucije, savjetodavne i stručne službe, lokalne i regionalne jedinice samouprave, stručnjaci te mali i srednji proizvodni subjekti.

Na Info danu također će biti predstavljeni dosadašnji rezultati projekta te izdani priručnici.

Ulaz na Info dan je slobodan za sve zainteresirane strane.

Program Info dana preuzmite na www.hah.hr/pdf/AGRI-CONTO-CLEEN-INFO DAN-Program.pdf

Preporučite nas: