back to top

efsa-logo

Sudjelovanje nacionalnih institucija u EFSA-inoj mreži organizacija

19/12/2013 10:26

Ulaskom u Europsku uniju, 01. srpnja 2013., Republika Hrvatska je stekla pravo sudjelovanja u radu Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA). U okviru toga dana je i mogućnost institucijama koje se nalaze na popisu Nacionalne mreže institucija, koju uspostavlja i koordinira Hrvatska agencija za hranu, a odobrava Ministarstvo poljoprivrede (NN 43/10), da se nađu na popisu institucija koje sudjeluju u EFSA-inoj mreži institucija (EFSA networking of Article 36 organisation).

Jedna od izravnih koristi je i korištenje financijskih potpora koje se dodjeljuju institucijama vezano uz obavljanje različitih stručnih i znanstvenih poslova temeljem javnih poziva i natječaja objavljenih od strane EFSA.

Pravna osnova za suradnju između EFSA-e i imenovanih institucija zemalja članica opisana je u članku 36. Uredbe (EC) br. 178/2002 (OJ L 31, 1.2.2002, p. 1-24).

Provedbeni propisi o osnivanju mreže kao i njene aktivnosti definirane su Uredbom (EC) br. 2230/2004 (OJ l 379, 24. 12. 2004, p. 64-67).

U skladu s navedenim propisima, popis mjerodavnih institucija od strane država članica, čiji je djelokrug rada vezan uz djelokrug rada EFSA-e te u tom pogledu doprinose ispunjavanju njezinih ciljeva („Article 36 List“), usvojen je od strane Upravnog vijeća EFSA-e, u prosincu 2006. godine.

Institucije s EFSA-ine mreže institucija imaju mogućnost prijave na natječaje  za EFSA-ine projekte koji su financijski podržani u obliku subvencija dodijeljenih u skladu s financijskom Uredbom EFSA-e i pravilima primjene.

Uređivanje popisa prema članku 36. složen je postupak koji uključuje i EFSA-u i zemlje članice.

Prijavama i unosom na listu upravlja EFSA kako bi se osiguralo da je popis prikladan namjeni što znači slijedeće:

o   organizacije dodane na „Article 36 List” ispunjavaju kriterije predviđene člankom 1. Uredbe (EC) 2230/2004;

o   ažuriranje  „Article 36 List”;

o   jasno i dosljedno predstavljanje naziva organizacija  na „Article 36 List”

Kako Hrvatska agencija za hranu, temeljem članka 16. i 17. Zakona o hrani (NN 81/13) uspostavlja i koordinira nacionalnu mrežu institucija te je zbog prirode posla na nacionalnoj razini imenovana kontakt točkom za suradnju s EFSA-om u tehničkom i znanstvenom smislu (Focal Point), između ostalog, ima i zadatak pružiti pomoć institucijama s nacionalne mreže institucija prilikom prijave i ispunjavanja navedenih upitnika kako bi se prijavile na popis institucija zemalja članica („Article 36 List”).

Upravo s ciljem uključivanja nacionalnih institucija u EFSA-inu mrežu institucija, Hrvatska agencija za hranu održala je 11. prosinca 2013. u Zagrebu, 12. prosinca 2013. u Splitu te 18. prosinca 2013. u Osijeku prezentaciju o ulozi i značaju Focal Pointa, kao poveznici između EFSA-e i nacionalnih institucija, kao i prezentaciju o kriterijima koje institucije moraju ispuniti za prijavu na listu kompetentnih institucija EFSA-e.

Navedene prezentacije dostupne su slijedećim linkovima:

www.hah.hr/pdf/FP/FOCAL_POINT-znacaj-i-uloga.pdf

www.hah.hr/pdf/FP/FOCAL_POINT-nac-mreza-i-FP.pdf

Preporučite nas: