back to top

taiex-sharing

Održana TAIEX radionica o mikrobiološkoj i kemijskoj procjeni rizika,
19.-21. studeni 2013., Zagreb

25/11/2013 10:11

Hrvatska agencija za hranu u suradnji s TAIEX-om (Instrument za tehničku pomoć i razmjenu informacija Europske unije) organizirala je, 19.-20. studenog 2013. u Zagrebu, radionicu o mikrobiološkoj i kemijskoj procjeni rizika.
Na radionici je sudjelovalo 40 sudionika iz institucija uključenih u sustav sigurnosti hrane u RH. Predavači iz europskih institucija iz područja procjene rizika (Nizozemska, Francuska, Grčka) te Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), upoznali su sudionike s ključnim značajkama i postupcima provedbe kemijske i mikrobiološke procjene rizika te istaknuli položaj i važnost procjene rizika u procesu donošenja odluka.

Preporučite nas: