back to top

Arhiva vijesti

HR RASFF – obavijest za potrošače – Povlačenje i opoziv proizvoda – Eva sardine s češnjakom i peršinom

20/09/2013

Ministarstvo poljoprivrede kao nacionalna kontakt točka za sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (HR RASFF) obavještava potrošače o povlačenju i opozivu Eva sardine s češnjakom i peršinom, 115g, oznake serija 17.12.2012., 08.01.2013., 27.02.2013., 10.04.2013., 06.06.2013., 09.07.2013. i 28.08.2013.
Putem HR RASFF sustava, zaprimljena je obavijest o opozivu predmetnog proizvoda sa tržišta. Proizvod se povlači od strane Podravke d.d. Internom kontrolom utvrđeno je oštećenje limenki uslijed kojeg može doći do napuhavanja istih – moguća je mikrobiološka kontaminacija.

Opširnije

HR RASFF – obavijest za potrošače – Opoziv proizvoda – Bebivita Milchbrei Grieß 600g / Bebivita prerađena hrana na bazi žitarica

19/09/2013

Ministarstvo poljoprivrede kao nacionalna kontakt točka za sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (HR RASFF) obavještava potrošače o opozivu Bebivita Milchbrei Grieß 600g / Bebivita prerađena hrana na bazi žitarica – mliječna kašica od griza za dojenčad nakon navršenog 6. mjeseca (MAN 751434), oznake šarže: 140790, roka trajanja do 30.09.2014.

Opširnije

Posjet Izaslanika za gospodarstvo i trgovinu pri Veleposlanstvu Kraljevine Belgije u RH Antonia Garcie Hrvatskoj agenciji za hranu

10/09/2013

Izaslanik za gospodarstvo i trgovinu pri Veleposlanstvu Kraljevine Belgije u RH, Antonio Garcia, u sklopu trodnevnog službenog posjeta Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji, posjetio je i Hrvatsku agenciju za hranu (HAH). Predstavljen mu je rad HAH-a te dosadašnje aktivnosti na međunarodnom planu, s posebnim naglaskom na suradnju s Europskom agencijom za sigurnost hrane (EFSA).
„Moj je posjet dvojakog karaktera, želim se prije svega upoznati s radom Hrvatske agencije za hranu, kao jedine nacionalne agencije na području grada Osijeka, ali i istražiti mogućnosti suradnje u budućnosti” napomenuo je gosp. Garcia prilikom svog posjeta.

Opširnije

Imenovano novo Upravno vijeće Hrvatske agencije za hranu

29/08/2013

Na 110. sjednici Vlade Republike Hrvatske, održanoj 22. kolovoza 2013., sukladno odredbama novog Zakona o hrani (NN 81/13), imenovani su novi članovi Upravnog vijeća Hrvatske agencije za hranu. Predsjednica Upravnog vijeća je dr. sc. Mirjana Mataušić-Pišl iz Ministarstva poljoprivrede, a njegove članice su Božica Rukavina, predstavnica Ministarstva poljoprivrede, Kristina Blagojević, predstavnica Ministarstva zdravlja, te Tanja Popović Filipović, kao predstavnica udruga potrošača. Mandat novoizabranih članova traje četiri godine.

Opširnije

Održan seminar Novi trendovi uzorkovanja hrane u EU: mlijeko i mliječni proizvodi

24/07/2013

U organizaciji Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske agencije za hranu,19. srpnja 2013., u Županijskoj komori Osijek, održan je seminar Novi trendovi uzorkovanja hrane u EU: mlijeko i mliječni proizvodi. Cilj seminara je bio predstavljanje rezultata BASELINE projekta, radni paket 3 (WP3), koji se odnosi na mlijeko i mliječne proizvode. Na seminaru je sudjelovalo 50-ak predstavnika industrije, veterinarske inspekcije, akademske zajednice te ostale zainteresirane strane.

Opširnije