back to top

panelisti-150

Održan Info dan projekta AGRI-CONTO-CLEEN

17/12/2013 10:21

organizaciji Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku i Hrvatske agencije za hranu, 29. studenog 2013., održan je Info dan IPA projekta: Doprinos poljoprivrede čistom okolišu i zdravoj hrani, AGRI – CONTO – CLEEN.

Na skupu je sudjelovalo stotinjak predstavnika lokalnih i regionalnih vlasti, poljoprivrednih proizvođača, proizvođača hrane, savjetodavnih i stručnih službi te akademske zajednice.

Na Info danu je predstavljen  projekt i njegova važnost za poljoprivredu, gdje je kao opći cilj projekta istaknuto  promicanje i razvitak poljoprivrede u društvenom, ekonomskom i akademskom smislu, a što bi u konačnici trebalo rezultirati povezivanjem poljoprivrede s očuvanjem okoliša i proizvodnjom zdrave hrane.

loncaricUvodnu riječ te pozdrave prisutnima uputili su  domaćini prof. dr. sc. Zdenko Lončarić, voditelj projekta, prof. dr. sc. Vlado Guberac, dekan Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku i Andrea Gross-Bošković, ravnateljica Hrvatske agencije za hranu te dr.sc. Željko Kraljičak, zamjenik župana Osječko-baranjske županije i vukovarsko-srijemski župan Božo Galić, kao predstavnici dvaju županija koje imaju veliku ulogu u ovom projektu.

Projektne partnere i njihove uloge u projektu predstavili su doc. dr. sc. Krunoslav Karalić s Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku,  Andrea Gross-Bošković, ravnateljica Hrvatske agencije za hranu te Jovana Dimov i Milan Pupovac kao predstavnici projektnih partnera sa srpske strane.

Nekoliko riječi općenito o projektu rekla je prof. dr. sc. Renata Baličević, a poljoprivredne proizvođače uključene u projekt predstavila je doc. dr. sc. Brigita Popović.

Zatim je uslijedila prezentacija dosadašnjih rezultata projekta gdje je glavnu riječ imao prof. dr. sc. Zdenko Lončarić.

„U projektu smo se fokusirali na dva aspekta: optimizaciju gnojidbe i optimizaciju zaštite bilja, dva aspekta koja smo procijenili kao najkritičnija u smislu očuvanja okoliša. To ćemo i ekonomski optimizirati. Pritom nam je konačni cilj da naša hrana na stolu bude što kvalitetnija, premda ona i sada nije nekvalitetna, no uvijek može biti i bolja”, istaknuo je prof. dr. sc.  Lončarić.

Također su predstavljena dva priručnika pod nazivima „Plodnost i opterećenost tala u pograničnom području” i „Uzorkovanje tala, gnojiva, usjeva i povrća” o kojima su govorili prof dr. sc. Zdenko Lončarić i dr. sc. Želimir Vukobratović , jedan od recenzenata priručnika.

acc-svi

Preporučite nas: