back to top

Znanstveno vijeće

Članovi Znanstvenog vijeća Hrvatske agencije za hranu koji nisu članovi znanstvenih odbora

Prof. dr.sc. Mirjana Hruškar, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb

Izv. prof. dr.sc. Zvonimir Zdunić, Poljoprivredni institut, Osijek

Prof. dr.sc. Borislav Miličević, Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek

Prof dr.sc. Bela Njari, Veterinarski fakultet, Zagreb

 

Članovi Znanstvenog vijeća Hrvatske agencije za hranu koji su predsjednici znanstvenih odbora

Prof. dr. sc Irena Colić Barić, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb

Prof. dr.sc. Lidija Kozačinski, Veterinarski fakultet, Zagreb

Izv.prof.dr.sc. Jelka Pleadin, Hrvatski veterinarski institut, Zagreb

Tomislav Mikuš, dr.med.vet., Hrvatski veterinarski institut, Zagreb

Prof. dr.sc. Vladimir Mrša, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb

 

Zapisnici sa sjednica – 2017. godina

Zapisnik 8. sjednica Znanstvenog vijeća