back to top

Znanstveni odbor za zdravlje i dobrobit životinja

Tomislav Mikuš, dr.med.vet., Hrvatski veterinarski institut, Zagrebpredsjednik ZO

Izv. prof. dr. sc. Siniša Ozimec, Poljoprivredni fakultet, Osijek, zamjenik predsjednika ZO

Prof. dr.sc. Boro Mioč, Agronomski fakultet, Zagreb

Dr. sc. Mario Škrivanko, Hrvatski veterinarski institut Zagreb, Zavod Vinkovci

Dr.sc. Damir Kapetanović, Institut „Ruđer Bošković“, Zagreb

Koordinator Odbora
Dr. sc. Dražen Knežević, dr. med. vet., Hrvatska agencija za hranu

ZO za zdravlje i dobrobit životinja daje nezavisna znanstvena mišljenja i savjete o svim aspektima bolesti životinja i njihove dobrobiti. Rad Odbora uglavnom se odnosi na životinje koje se uzgajaju za ljudsku prehranu, bilo da su domaće ili divlje, uključujući i akvatične životinje. S obzirom na to da je uz uzgoj životinja vezana i hrana za životinje, koja također može izazvati štetne učinke, kako na zdravlje životinja, tako i na zdravlje ljudi, i to je jedno od područja iz djelokruga rada ovog Znanstvenog odbora.

 

Sažeci zapisnika sa sjednica ZO:

Sažetak zapisnika 1. sjednice Znanstvenog odbora za zdravlje i dobrobit životinja Hrvatske agencije za hranu