back to top

Radna grupa za zoonoze

Radna grupa za zoonoze u HAH-u postoji od 2014. godine. Na taj način omogućena je suradnja svih dionika uključenih u praćenje i nadzor nad zoonozama u RH. Radna grupa bavi se prikupljanjem, analiziranjem i objavljivanjem podataka koji se odnose na istraživanje izvora i otkrivanje načina širenja zoonotskih infekcija u ljudi, opseg pojave i uzročnike zoonoza, pojavu antimikrobne rezistencije, provođenje epidemioloških (epizootioloških) istraživanja, informiranje o spriječavanu i suzbijanju zoonoza te uzročnika zoonoza i međudržavnu suradnju i uključivanje u istraživačke programe (npr. Mediterranean Zoonoses Control Programme (MZCP) of the World Health Organization).

 

Članovi radne grupe i njihove zamjene:

prof. dr. sc. Estella Prukner Radovčić, Veterinarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, predsjednica

Damir Rudan, dr. med. vet. / Damir Tuđan, dr. med. vet., Ministarstvo poljoprivrede

Spomenka Uremović, dr. med., Ministarstvo zdravlja/Diana Brlek Gorski, dr. med. i Pavle Jeličić, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo

dr. sc. Silvio Špičić / dr. sc. Gordan Kompes, Hrvatski veterinarski institut

dr. sc. Sanja Kurečić Filipović / Iva Pem Novosel, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo

prof. dr. sc. Vesna Dobranić / doc. dr. sc. Nevijo Zdolec, Veterinarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

 

 

Koordinatorica radne grupe
Dr. sc. Brigita Hengl, dr. med. vet., Hrvatska agencija za hranu

 

U radu radne grupe, iz HAH-a, sudjeluje dr. sc. Dražen Knežević kao predstavnik EFSA-ine Znanstvene mreže za praćenje podataka o zoonozama (Scientific Network for Zoonoses Monitoring data).

Zoonoze izvješće 15-16

 

zoonoze