back to top

Znanstveni odbor za prehranu, alergene, novu hranu i hranu za posebne prehrambene potrebe

Prof. dr.sc. Irena Colić Barić, Prehrambeno biotehnološki fakultet, Zagreb, predsjednica ZO

Prof. dr.sc. Ines Drenjančević, Medicinski fakultet, Osijek, zamjenica predsjednice ZO

Prof. dr.sc. Daniela Čačić Kenjerić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Doc. dr. sc. Mirjana Turkalj, dr.med., Medicinski fakultet, Split

Dr. sc. Lea Pollak, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Koordinator Odbora
dr. sc. Darja Sokolić, Hrvatska agencija za hranu

ZO za prehranu, alergene, novu hranu i hranu za posebne prehrambene potrebe bavi se znanstvenim istraživanjima, prikupljanjem i obradom relevantnih podatka iz navedenih područja iz kojih proizlaze znanstvena i stručna mišljenja, kreiranje i nadogradnja nacionalnih baza podatka recepata, sastava hrane, procjena unosa nutrijenata, podrška nacionalnim kampanjama zdravog načina prehrane i edukacija potrošača.

U okviru ZO-a djeluje i nekoliko radnih grupa koje okupljaju znanstvenike prema specifičnim zadacima kao što su izrada nacionalne baze podataka o sastavu hrane, izrada baze recepata za pripremu hrane te radna grupa za pripre­mu nacionalnog istraživanja o prehrambenim navikama djece.

Sažeci zapisnika sa sjednica ZO:

Sažetak zapisnika 1. sjednice Znanstvenog odbora za prehranu, alergene, novu hranu i hranu za posebne prehrambene potrebe