back to top

Savjetodavno vijeće

Članovi Savjetodavnog vijeća Hrvatske agencije za hranu

dr.sc. Sanja Kolarić Kravar, Ministarstvo poljoprivrede

Ružica Vazdar, dipl. ing. Ministarstvo zdravlja

Marija Vihovanec, dipl. ing., Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Mr.sc. Irena Martinis, Klinička bolnica Dubrava

Dr.sc. Svjetlana Škrabal, Zvečevo, prehrambena industrija, d.d.

Dr.sc. Jasna Čačić, Gospodarska interesna udruga proizvođača pića Hrvatske

Branka Lacković, dipl. oec., „Potrošački forum“ udruga za promicanje i zaštitu potrošačkih prava građana

 

Zapisnici sa sjednica – 2017. godina

Zapisnik 5. sjednice Savjetodavnog vijeća