back to top

Vijesti

Centar za sigurnost hrane je objavio Znanstveno mišljenje o policikličnim aromatskim ugljikovodicima (PAHovima) u hrani

22/01/2019

Centar za sigurnost hrane Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu je na vlastitu inicijativu izradio procjenu izloženosti policikličkim aromatskim ugljikovodicima (PAH-ovima), koja je pokazala kako zabrinutost zbog unosa PAH-ova kroz promatrane grupe hrane za odraslu populaciju u RH ne postoji.

Policiklički aromatski ugljikovodici (PAH – eng., Polycyclic aromatic hydrocarbons) su organski spojevi koji nastaju izgaranjem organske tvari tijekom različitih industrijskih procesa i u domaćinstvu, a građeni su od dva ili više aromatskih prstenova. Prisutni su u okolišu (zrak, voda, tlo) i u hrani. U hranu dospijevaju zagađenjem okoliša ili nastaju tijekom njezinog procesiranja. Dimljenje, sušenje, pečenje i prženje hrane također su neki od načina procesiranja hrane tijekom kojih nastaju značajne količine PAH-ova.

Opširnije

Započelo prvo Nacionalno istraživanje o prehrambenim navikama djece

17/01/2019

Centar za sigurnost hrane Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu poslao je pozive za sudjelovanje u prvom Nacionalnom istraživanju o prehrambenim navikama dojenčadi, male djece i djece uzrasta 3 do 9 godina. Anketiranje započinje tijekom ovog mjeseca te će se provesti na 1860 nasumično odabrane djece diljem Republike Hrvatske.

Prikupljeni podaci, osim za procjenu rizika, moći će se koristiti kao osnova za planiranje prehrane, procjenu zdravstvenog statusa populacije, trendova i navika po pitanju konzumacije hrane, načina života te tjelesne aktivnosti i biti će na raspolaganju akademskoj zajednici, industriji i potrošačima.

Opširnije

Smanjite bacanje hrane u vrijeme blagdana!

24/12/2018

U blagdansko vrijeme na našim se stolovima obično nađe obilje hrane. Često i puno više nego što nam doista treba. Većina onoga što smo pripremili u žaru blagdanskog veselja, nažalost se ne pojede i završi kao otpad. Kako bi u ovo blagdansko vrijeme smanjili količinu hrane koja se baca, treba slijediti naputke kako učinkovito iskoristiti hranu koja nam je na raspolaganju, od trenutka kupnje pa sve do iskorištavanja ostataka već pripremljene hrane.

Opširnije

Održan Koordinacijski sastanak predstavnika Nacionalne mreže institucija i predstavnika RH u EFSA-inim znanstvenim mrežama

06/12/2018

Hrvatska agencija za hranu (HAH) organizirala je, 4. studenoga 2018., Koordinacijski sastanak predstavnika Nacionalne mreže institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje i predstavnika Hrvatske u EFSA-inim znanstvenim mrežama.

Na sastanku je sudjelovalo više od 50 predstavnika institucija iz cijele Republike Hrvatske, čiji je rad vezan za područje sigurnosti hrane i hrane za životinje.

Opširnije

Javni natječaj za izradu idejnog rješenja logotipa Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu

16/11/2018

Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo raspisuje javni natječaj za izradu idejnog rješenja logotipa Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH).

Predmet ovog Javnog natječaja je izrada idejnog rješenja logotipa buduće Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) sa svrhom upotrebe na svim tiskanim materijalima, on line i off line materijalima (poslovni papir, plakati, letci, brošure, monografije, internetska stranica i ostalo) kao i svim ostalim materijalima.

Opširnije

Znate li razliku između roka trajanja „upotrijebiti do“ i „najbolje upotrijebiti do“?

15/11/2018

Tek oko trećine hrvatskih građana razumije razliku između navođenja roka trajanja „upotrijebiti do“ i „najbolje upotrijebiti do“, utvrdilo je istraživanje Ministarstva poljoprivrede i Hrvatske agencije za hranu na reprezentativnom uzorku hrvatskih građana.

Upravo nerazumijevanje ovih navoda može dovesti do konzumiranja hrane koja nije sigurna, ali i nepotrebnog bacanja zdravstveno ispravne hrane. Stoga su Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatska agencija za hranu pokrenuli informativnu kampanju putem video spota koji potrošačima objašnjava tu razliku na jednostavan način.

Opširnije