back to top

Vijesti

Stevia rebaudiana(Bertoni)

06/02/2013

Radna grupa Hrvatske agencije za hranu (HAH) donijela je 8. srpnja 2010. pozitivno znanstveno mišljenje  o mogućnosti korištenja steviol glikozida kao sladila koji se dobiva ekstracijom iz lišća biljke Stevia rebaudiana (Bertoni). Doneseno mišljenje sukladno je mišljenju Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) vezano za sigurnost steviol glikozida.

Opširnije

EFSA: rizici za javno zdravlje od hrane neživotinjskog porijekla

15/01/2013

EFSA-in znanstveni odbor za biološke opasnosti (BIOHAZ) je objavio prvu znanstvenu procjenu rizika od patogena koji mogu kontaminirati hranu neživotinjskog porijekla. U znanstvenom mišljenju prikazan je ukupan broj slučajeva oboljenja ljudi u epidemijama izazvanim hranom, u razdoblju od 2007. do 2011. godine, na području Europe, s udjelima prijavljenih slučajeva oboljenja ljudi uzrokovanih hranom neživotinjskog i životinjskog porijekla.

Opširnije