back to top

IT sustav doniranja hrane

Predstavljena IT platforma za doniranje hrane

15/11/2018 12:46

Radi informiranja o aktivnostima usmjerenima na povećanje doniranja hrane, Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatska agencija za hranu i Hrvatska gospodarska komora, 14. studenoga 2018. organizirali su radionicu za predstavnike proizvođača i trgovine na kojoj je predstavljena IT platforma za doniranje hrane.

Oko 380.000 tona hrane u Hrvatskoj završi kao otpad. Postojeći zakonodavni okvir pokazuje određene nedostatke. Treba ga pojednostavniti, riješiti pitanje odgovornosti za doniranu hranu, uspostaviti banku hrane radi lakše i učinkovitije distribucije donirane hrane u sve dijelove Hrvatske, uvesti jedinstveno tumačenje oznake ‘najbolje upotrijebiti do“, rekao je potpredsjednik Sektora za poljoprivredu i turizam HGK Dragan Kovačević, dodavši da je HGK spremna za suradnju s Ministarstvom poljoprivrede i Hrvatskom agencijom za hranu kako bi se osigurao učinkovitiji okvir sustava doniranja hrane.

Na radionici je predstavljena platforma za doniranje hrane koja će povezati donatore i posrednike te usmjeriti mrežu doniranja u skladu s potrebama krajnjih primatelja. “Prednosti ovakvog sustava uključuju manje opterećenje donatora, lakšu komunikaciju između donatora i posrednika, centralno upravljanje, usklađenost ponude i potreba te pokrivenost perifernih dijelova RH. Platformu u pilot-fazi testira vanjski podizvođač na ograničenom broju donatora i posrednika”, naglasila je načelnica Sektora za hranu u Ministarstvu poljoprivrede Sanja Kolarić-Kravar.

Pokretanje digitalne platforme samo je jedna od aktivnosti unutar mjere unapređenja sustava doniranja hrane u RH koja je sastavni dio nacrta Plana za sprječavanje i smanjenje otpada od hrane Republike Hrvatske za razdoblje 2019. – 2023., na kojem se u Ministarstvu poljoprivrede intenzivno radi, a očekuje se da će njegova provedba početi u 2019. godini.

“Od ostalih aktivnosti planiraju se i izmjena zakonodavnog okvira tako da se hrana, pod uvjetom da je sigurna, može donirati i nakon isteka najbolje upotrijebiti do datuma, omogućavanje iskorištavanja poreznih olakšica do zadnjeg dana roka trajanja hrane, izradu vodiča za doniranje hrane te izradu studije o izvedivosti banke hrane u RH koja bi trebala ponuditi odgovore o postojećim modelima i načinima funkcioniranja banki hrane u državama članicama EU te predložiti optimalni prijedlog modela Banke hrane u RH”, istaknula je Kolarić-Kravar.

Izmjene zakonodavnog okvira bit će usklađene s preporukama iz studije o rokovima trajnosti hrane Hrvatske agencije za hranu. Andrea Gross Bošković na radionici je predstavila rezultate istraživanja provedenog u skladu s preporukama EK, a koje upućuju na mogućnost revidiranja rokova trajnosti određenih proizvoda, povezano s rokovima trajanja hrane, odnosno mogućnosti produženja tih rokova.

“Očekujemo da će se na temelju ovog istraživanja izraditi i nacionalne smjernice za doniranje hrane te dati odgovor na pitanje kada je hrana sigurna za doniranje“, rekla je ravnateljica HAA-a Darja Sokolić.

“U postupcima donacije hrane te pitanja njezine sigurnosti razumijevanje prestanka važenja roka trajanja hrane je na posredniku, koji nisu uvijek dovoljno stručni u procjeni je li ta hrana sigurna za donaciju. Stoga pružamo potporu Ministarstvu poljoprivrede u izradi vodiča kako postupati te prepoznati koliko je donirana hrana sigurna. Nedovoljna je i tehnička potpora između donatora i posrednika u obliku rashladnih uređaja, transportnih sredstava i slično, a od važnosti je da vrijeme kod doniranja bude što kraće te da se donator i posrednika što prije prepoznaju“, istaknula je ravnateljica Hrvatske agencije za hranu Darja Sokolić. Radionice koje se organiziraju o ovom pitanju su od značaja jer mogu utjecati na stvaranje kulture doniranja. Podaci govore da se 10 posto hrane u Europi baca radi ne razumijevanja pitanja roka trajanja hrane, a i kod nas tek manji postotak anketiranih ljudi razumije to pitanje”, napomenula je Sokolić.

Preporučite nas: