back to top

Istaknute vijesti

EFSA donijela znanstveno mišljenje o sigurnosti UV-tretiranog mlijeka kao nove hrane prema Uredbi (EZ) br. 258/97

15/01/2016

EFSA-in Odbor za dijetetske proizvode, prehranu i alergene donio je mišljenje o UV-tretiranom mlijeku kao novoj hrani u skladu s Uredbom (EZ) br. 258/97. Novom hranom smatra se kravlje mlijeko (punomasno, polumasno i obrano) koje je tretirano s ultra-ljubičastim (UV) zračenjem nakon pasterizacije s ciljem produženja roka trajanja. Ovaj tretman ima za posljedicu povećanje koncentracije vitamina D3 u mlijeku.

Opširnije

U Opatiji održan okrugli stol „Smanjenje udjela soli u pekarskim proizvodima“

18/12/2015

Okrugli stol pod nazivom „Smanjenje udjela soli u pekarskim proizvodima” održan je 30. listopada u Opatiji, u sklopu 10. hrvatskog i 8. međunarodnog kongresa „Brašno-Kruh ’15“, u organizaciji Hrvatske agencije za hranu i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek te uz potporu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Hrvatskog društva za hipertenziju.

Opširnije

EFSA i ECDC objavili Skupno izvješće Europske unije o trendovima i izvorima zoonoza, uzročnicima zoonoza i izbijanjima bolesti koje se prenose hranom za 2014. godinu

17/12/2015

Glavni zaključci najnovijeg godišnjeg izvještaja EFSA-e i ECDC-a o zoonozama i epidemijama bolesti koje se prenose hranom u EU ukazuju na to da slučajevi humanih kapilobakterioza i listerioza ponovno rastu u 2014., te na taj način nastavljaju uzlazni trend započeo 2008, dok je broj slučajeva salmoneloza u malom porastu, prvi put od 2008.

Opširnije

EFSA ažurirala toksikološki profil glifosata

12/11/2015

EFSA i države članice EU završile su ponovnu procjenu glifosata, kemijskog spoja koji se koristi u velikom broju pesticida. U izvješću se zaključuje kako nije vjerojatno da je glifosat kancerogen za ljude i predložene su nove sigurnosne mjere koje će postrožiti kontrolu ostataka glifosata u hrani. Europska komisija će koristiti ove zaključke prilikom odlučivanja o zadržavanju glifosata na popisu aktivnih tvari odobrenih u EU, a također će ih koristiti i zemlje članice EU kod ponovne procijene sigurnosti pesticida koji sadrže glifosat, a koji se koriste na njihovom teritoriju.

Opširnije

Kukci kao hrana i hrana za životinje: koji su rizici?

19/10/2015

Budući da je posljednjih godina došlo do povećanog interesa za korištenjem farmski uzgojenih kukaca kao hrane i hrane za životinje, EFSA je, na zahtjev Europske Komisije, izradila Znanstveno mišljenje: Profil rizika vezanih za proizvodnju i korištenje kukaca kao hrane i hrane za životinje. Na taj način odgovorila je na pitanja o mogućim opasnostima prilikom proizvodnje, prerade i konzumacije ovog alternativnog izvora proteina.

Opširnije

Održana 1. hrvatska konferencija o procjeni rizika porijeklom iz hrane uz obilježavanje Svjetskog dana hrane 2015.

13/10/2015

U organizaciji Hrvatske agencije za hranu (HAH) te uz potporu Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) i Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO), 6. – 7. listopada u Osijeku, održana je  1. hrvatska konferencija o procjeni rizika porijeklom iz hrane. Konferencija je održana pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović te pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva zdravlja, povodom obilježavanja 10. godišnjice rada HAH-a. U sklopu konferencije održano je i obilježavanje Svjetskog dana hrane 2015.

Opširnije