back to top

EFSA

EFSA procijenila rizik od prijenosa virusa ebole preko mesa afričkih divljih životinja

05/11/2014

Na zahtjev Europske komisije, EFSA-ini znanstvenici su procijenili kako je trenutno rizik od prijenosa ebole preko mesa afričkih divljih životinja nizak. Virus ebole pronađen je u mesu divljih životinja autohtonih u afričkim šumama kao što su voćni šišmiši, gorile, čimpanze i djuker antilope. Uvoz mesa divljači iz Afrike u EU nije dopušten, a do sada nije bilo prijavljenih slučajeva zaraze ebole od rukovanja, pripreme i konzumacije ilegalno uvezenog mesa u EU.

Opširnije

EFSA obnovila savjete za hranu za dojenčad i dojenačke mliječne pripravke

24/07/2014

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) donijela je preporuku za unos energije, makronutrijenata i mikronutrijenata u  hrani za dojenčad i dojenačkim mliječnim pripravcima. Preporuke su dio Znanstvenog mišljenja o esencijalnom sastavu hrane za dojenčad i dojenačkih formula kojim su revidirani savjeti  Znanstvenog odbora za hranu (Scientific Committee on Food) iz 2003. o nutritivnim zahtjevima i unosu hranjivih tvari dojenčadi i male djece, na razini Europske unije.
Savjeti EFSA-inog Znanstvenog odbora za dijetetske proizvode, prehranu i alergije (NDA) temelje se na principu da pripravci moraju biti sigurni i prikladni u smislu zadovoljavanja nutritivnih potreba ovih dobnih skupina kako bi osigurali njihov pravilan rast i razvoj.
Cjelokupno  znanstveno mišljenje možete preuzeti ovdje:
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3760.htm

Opširnije

EFSA postavila ADI za aditiv Sunset Yellow

21/07/2014

Europska Agencija za sigurnost hrane (EFSA) postavila je prihvatljivi dnevni unos (engl. Acceptable daily intake, ADI) za bojilo Sunset Yellow (E 110) od 4 mg/kg tjelesne mase po danu. Stručnjaci su zaključili kako je izloženost svih dobnih skupina potrošača ovom aditivu ispod postavljene ADI vrijednosti.
Ovoj procjeni sigurnosti bojila Sunset Yellow prethodila je ponovljena procjena 2009. godine (1982. i 1984. je postavljena ADI vrijednost 0-2.5 mg/kg tjelesne mase) kada je, temeljem dostupnih znanstvenih podataka, postavljena privremena ADI vrijednost od 1 mg/kg tjelesne mase te je preporučeno provođenje daljnjih ispitivanja. U svjetlu novih podataka podnesenih EFSA-i, nova ADI vrijednost sada je podignuta.
Bojilo Sunset Yellow trenutno je odobreno Uredbom (EZ) br.  1333/2008 o prehrambenim aditivima. Najčešće se koristi u bezalkoholnim pićima, slasticama, aromatiziranim mliječnim proizvodima, umacima, začinima te kiselim krastavcima.
Više informacija dostupno je na:
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/140715.htm

Opširnije

EFSA poziva stručnjake da se pridruže znanstvenim odborima

11/04/2014

EFSA poziva znanstvenike da se pridruže njezinim timovima stručnjaka za procjenu rizika i svojim znanjem pridonesu europskom sustavu sigurnosti hrane. Prijave se očekuju od vrhunskih znanstvenika, stručnjaka iz područja: biljnog zdravstva, genetski modificiranih organizama, hrane za životinje, zdravlja i dobrobiti životinja, zaštite bilja, kontaminata u prehrambenom lancu, bioloških opasnosti te prehrane. Osim obnove članstva za osam znanstvenih odbora koji obuhvaćaju ova područja, EFSA također obnavlja članstvo svog Znanstvenog vijeća, koje je nadležno za temeljna pitanja kao što je usklađivanje pristupa procjene  rizika i novih metodologija.

Opširnije