back to top

bruceloza-ovce

EFSA: Smanjenje bolesti grebež ovaca (scrapie) moguće je samo s učinkovitim uzgojnim programom

31/07/2014 12:41

U zadnjih deset godina bolest klasični* grebež ovaca smanjio se u zemljama koje su uspješno implementirale uzgojne programe za otpornost, tvrde EFSA-ini stručnjaci.

EFSA je procijenila situaciju s grebežom ovaca u EU nakon što je prošlo 10 godina od uvođenja ozbiljnih mjera za nadzor i kontrolu ove bolesti. Grebež ovaca je bolest s fatalnim ishodom za ovce i koze. Pripada u istu skupinu bolesti kao i goveđa spongiformna encefalopatija (BSE) koja se javlja kod krava i poznata je pod nazivom „bolest ludih krava”. Ne postoje dokazi da se grebež ovaca može prenijeti na ljude. Uzročnik infekcije naziva se prion, pod čime se podrazumijeva neuobičajeni oblik proteina.

Stručnjaci EFSA-inog Odbora za biološke opasnosti zaključili su kako politika iskorjenjivanje ove bolesti, koja se oslanja samo na otkrivanje i uništavanje zaraženih životinja odnosno stada, a ne obuhvaća i uzgojni program za otpornost, gotovo da nema vjerojatnosti za uspjeh. Objašnjenje za to nalazi se u samim karakteristikama bolesti kao i u činjenici da uzročnik grebeža ovaca može perzistirati godinama u okolišu.

„Ovce s posebnim genetskim osobinama otporne su na klasični grebež i njihovim izborom za daljnji uzgoj dolazi do povećanja otpornosti stada ovoj bolesti” objašnjava Giuseppe Ru, predsjedavajući  u EFSA-inoj radnoj grupi za situaciju s grebežom u EU (Working Group on scrapie situation in the EU).

Stručnjaci EFSA-e zaključili su da bi se klasična grebež ovaca mogla iskorijeniti ukoliko postotak otpornih ovaca naraste iznad određenog praga.

Pojavnost klasičnog grebeža dosta varira u EU te bi se svaka zemlja morala razmatrati pojedinačno. Bolest je prijavljena u 17 zemalja članica. U nekim zemljama broj slučajeva je s vremenom opao, dok se u drugima ne može primijetiti jasan trend.

EFSA-ini stručnjaci su preporučili jačanje aktivnosti otkrivanja zaraženih stada i kontrolu bolesti, povećanje implementacije uzgojnih programa za otpornost u ovaca te početak provođenja programa kod koza.

U Hrvatskoj se grebež ovaca prati već dulje vrijeme, a u 2013. izdana je Uputa o nadziranju ovaca i koza na grebež ovaca u republici Hrvatskoj. (http://www.veterinarstvo.hr/UserDocsImages/Zdravlje_zivotinja/TSE/uputa%20grebež.pdf)

*Grebež ovaca javlja se u dva oblika. Klasični grebež se prenosi kontaktom sa zaraženim životinjama (npr. preko mlijeka ili posteljice) i njihovim okolišem. Atipični grebež, koji je drugi oblik, prema znanstvenim spoznajama javlja se sam od sebe i nije zarazan. U ovom mišljenju EFSA-ini stručnjaci su obuhvatili oba oblika, ali su veću pažnju posvetili klasičnom obliku.

Mišljenje u cijelosti možete pogledati na linku:

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3781.htm

Preporučite nas: