back to top

veleposlanik-ravnateljica-2013

Posjet Izaslanika za gospodarstvo i trgovinu pri Veleposlanstvu Kraljevine Belgije u RH Antonia Garcie Hrvatskoj agenciji za hranu

10/09/2013 9:04

Izaslanik za gospodarstvo i trgovinu pri Veleposlanstvu Kraljevine Belgije u RH, Antonio Garcia, u sklopu trodnevnog službenog posjeta Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji, posjetio je i Hrvatsku agenciju za hranu (HAH). Predstavljen mu je rad HAH-a te dosadašnje aktivnosti na međunarodnom planu, s posebnim naglaskom na suradnju s Europskom agencijom za sigurnost hrane (EFSA).
„Moj je posjet dvojakog karaktera, želim se prije svega upoznati s radom Hrvatske agencije za hranu, kao jedine nacionalne agencije na području grada Osijeka, ali i istražiti mogućnosti suradnje u budućnosti” napomenuo je gosp. Garcia prilikom svog posjeta.

Preporučite nas: